Dodana: 7 styczeń 2020 09:18

Zmodyfikowana: 10 czerwiec 2021 12:59

Projekt partnerski Next2Met

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego realizuje projekt pt.: „Increasing attractiveness of Next2Met regions with soft digitalisation measures” w skrócie Next2Met (Zwiększenie atrakcyjności regionów Next2Met dzięki “miękkim” działaniom w zakresie cyfryzacji).

Ilustracja do artykułu ikona.jpg

Next2Met to innowacyjny projekt, który swoje działania opiera na współpracy i wymianie doświadczeń 6 regionów Unii Europejskiej określanych mianem Next2Met, tj. położonych w sąsiedztwie wielkich aglomeracji miejskich. Regiony te choć o wysokim potencjale, jednak przez swoją lokalizację co roku tracą doświadczonych przedsiębiorców oraz dobrze wykształconych pracowników na rzecz bardziej rozwiniętych obszarów metropolitalnych. Do regionów takich zalicza się również Województwo Podlaskie, które od lat pozostaje w cieniu głównego obszaru metropolitarnego Polski - Województwa Mazowieckiego.

Ideą projektu jest promocja regionów Next2Met oraz stworzenie bardziej atrakcyjnych warunków dla ich mieszkańców i przedsiębiorców, poprzez wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze miękkiej cyfryzacji. W tym celu, Partnerzy podczas regularnych zagranicznych spotkań będą mieli okazję na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, a wnioski wyciągnięte ze współpracy pomogą w opracowaniu Planów Działania (Action Plan) określających sposób ich wdrożenia w ramach instrumentów polityki poszczególnych regionów (program operacyjny EFRR i 2 instrumenty lokalne).

W projekcie bierze udział 6 Regionów - Partnerów oraz 1 Partner doradczy:

  • Rada Regionu Päijät-Häme, Finlandia - Partner Wiodący
  • Rząd Regionalny Dolnej Austrii, Departament Gospodarki, Turystyki i Technologii, Austria
  • Prowincja Barcelony, Hiszpania
  • Zgromadzenie Regionalne Regionu Wschodnio – Centralnego, Irlandia
  • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Polska
  • Władze regionalne Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Niemcy  
  • Region Normandii, Francja - Partner doradczy

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europe.

Głównym celem projektu jest ulepszenie instrumentów polityki (program operacyjny EFRR i 2 instrumenty lokalne) dzięki wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w 6 różnych regionach.

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 – 31.01.2023

Realizacja projektu jest podzielana na 2 etapy:

I Etap: 1 sierpnia 2019r. - 31 stycznia 2022r. - opracowanie Regionalnych Planów Działania dotyczących wzmocnienia priorytetowych sektorów (RIS3), które nastąpi w drodze międzyregionalnej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk partnerów.

II Etap: 1 luty 2022r. – 31 styczeń 2023r. – wdrożenie oraz monitorowanie Regionalnych Planów Działania

Budżet całego projektu wynosi 1.358.584,00 euro

Tutaj dowiesz się więcej o wydarzeniach realizowanych w ramach projektu Next2Met

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook