Dodana: 27 lipiec 2020 09:49

Zmodyfikowana: 10 grudzień 2020 11:10

Wyniki oceny projektów złożonych w ramach 5. naboru wniosków w programie Interreg V-A Lietuva-Polska

Pierwsze on-line spotkanie Wspólnego Komitetu Monitorującego (WKM) dotyczące wyboru projektów, które wpłynęły do końca maja w ramach 5. naboru wniosków odbyło się 24 lipca.

Ilustracja do artykułu lietuva.jpg

Podczas spotkania zatwierdzono 5 z 8 projektów. We wszystkich wybranych do dofinansowania projektach uczestniczą partnerzy z województwa podlaskiego. Kwota dofinansowania z EFRR przeznaczona na te projekty wynosi 3,03 mln EUR (1,56 mln EUR przypada na partnerów z naszego regionu).

 

Nr projektu

 

Tytuł projektu

Beneficjent Wiodący

Partner projektu

LT-PL-5R-348

Strengthening cooperation on crisis management and security in the LT-PL area

Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w obszarze LT-PL

Gmina Dobrzyniewo Duze

Administracja Gminy Pagėgiai, Region Tauragė

 

LT-PL-5R-349

Safe Dialysis without frontiers

Bezpieczna dializa bez granic

Szpital Wojewódzki im. Dr. Ludwika Rydygiera w  Suwalkach

Instytucja publiczna Alytus S. Kudirka Districs Hospital, Region Alytus

LT-PL-5R-350

Lithuanian-Polish functional area - new tourism development possibilities

Polsko-litewski obszar funkcjonalny - nowe możliwości rozwoju turystyki

Administracja Regionu Lazdijai

Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych Sejneńszczyzny,  Gmina Rutka-Tartak, Gmina Wizajny

 

 

LT-PL-5R-351

Response to COVID-19 implications with a focus on cardiovascular system

Reakcja na implikacje COVID-19 z naciskiem na układ sercowo-naczyniowy

Szpital Wojewódzki im. Dr. Ludwika Rydygiera w  Suwalkach

Instytucja publiczna Alytus S. Kudirka Districs Hospital, Region Alytus

LT-PL-5R-352

Protection and support for cross border communities

Ochrona i wsparcie społeczności transgranicznych

Straż Pożarna Gminy Lazdijai

Gmina  Tykocin

 

Dalsze decyzje dotyczące następnej puli projektów zostaną podjęte na kolejnym on-line posiedzeniu WKM w dniu 12 sierpnia 2020 r.

Informacja także na stronie: 5. nabów wniosków w ramach programu Interreg V - A Polska - Lietuva 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook