Dodana: 29 czerwiec 2021 13:35

Zmodyfikowana: 29 czerwiec 2021 15:01

Wsparcie dla podlaskich przedsiębiorców i pracowników z funduszy europejskich

Ponad 980 podlaskich przedsiębiorców skorzystało z „Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) usług rozwojowych w województwie podlaskim”. Projekt o wartości blisko 42 mln zł został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ponad 35 mln zł. W auli Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku (UwB) odbyło się we wtorek (29.06) uroczyste podsumowanie projektu. W wydarzeniu uczestniczył wicemarszałek Stanisław Derehajło.

Przemawia wicemarszałek Stanisław Derehajło. Obok niego stoi dyrektor WUP

- Samorządowi Województwa Podlaskiego zależy na wsparciu przedsiębiorców. Dlatego ma też dobrze zorganizowaną jednostkę samorządową, jaką jest Wojewódzki Urząd Pracy. Dzięki temu skutecznie są zrealizowane projekty, z których korzystają firmy działające na terenie województwa podlaskiego - podkreślał wicemarszałek Stanisław Derehajło.

Celem projektu było podniesienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Skorzystali z niego zarówno właściciele firm, ich pracownicy, jak i kadra zarządzająca. Realizacja przedsięwzięcia trwała cztery lata.

W przypadku pracowników powyżej 50. roku życia, jak i tych mających niskie kwalifikacje, została przyznana maksymalna stawka dofinansowania w wysokości 80 proc.

- Przedsiębiorcy wszystkich branż mogli uczestniczyć w projekcie. Nie było żadnych ograniczeń. Wyróżnione zostały sektory, które są inteligentnymi specjalizacjami województwa podlaskiego i otrzymały od nas wsparcie. Pod nazwą „inteligentne specjalizacje” mieści się wiele sektorów, bo medycyna, budownictwo, przetwórstwo żywności. Przedstawicieli tych różnorodnych branż mieliśmy u siebie w projekcie – mówiła Margeryta Piekarska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Białymstoku.

W trakcie realizacji projektu ogłoszono 10 naborów, podpisano ponad 1500 umów. Pracownicy WUP oferowali wsparcie merytoryczne, m.in. pomoc w wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych.

Podczas wtorkowego podsumowania przedsiębiorcy z branż m.in.: medycznej, budowlanej czy produkcyjnej podkreślali, że inicjatywa zaoferowana im przez Wojewódzki Urząd Pracy poprawiła działalność gospodarczą ich firm.

- Dzięki pomocy zatrudniliśmy większą liczbę pracowników. Sprostaliśmy wymaganiom rynku, które są naprawdę wysokie i które odsłoniły tzw. lukę kompetencyjną w naszej firmie. Dzięki temu programowi PSF byliśmy w stanie sprostać wszystkim przeciwnościom, co zdecydowanie przełożyło się na zwiększone przychody oraz wejście na rynki zagraniczne ze swoim produktami – powiedział Andrzej Możejko z firmy zajmującej się produkcją myjni bezdotykowych.

Na zlecenie WUP sporządzono raport, który sprawdził efektywność projektu oraz zadowolenie - zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników ze zrealizowanego Podmiotowego Systemu Finansowania.

- Z badań wynika, że warto korzystać z tego rodzaju projektu. Firmy są zadowolone. Większość z nich deklaruje, że chciałaby skorzystać z programu ponownie, jeśli byłaby taka możliwość. Pracownicy są także zadowoleni. To jest samą w sobie rekomendacją, że ten projekt powinien być jak najbardziej finansowany i wciąż kontynuowany – poinformował Jarosław Sawicki z Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia.

Posiedzeniu towarzyszyła oprawa artystyczna oraz wykład prof. Jerzego Bralczyka, wybitnego językoznawcy, dotyczący prawidłowego stosowania języka polskiego w czasie wystąpień publicznych.


Cezary Rutkowski
red.: Anna Augustynowicz
fot.: Paulina Dulewicz

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook