Dodana: 16 lipiec 2020 12:57

Zmodyfikowana: 16 lipiec 2020 12:58

Przebudowa przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej zakończona

Przebudowa przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej została zrealizowana przez wojewodę podlaskiego i podległe służby w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. W perspektywie finansowej 2014-2020 zrealizowane zostały dwa projekty na tym przejściu.

Ilustracja do artykułu Przejście graniczne w Kuźnicy.jpg

Pierwszy z projektów to "Poprawa przepustowości, kontroli i bezpieczeństwa w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej", a jego wartość wyniosła 1 805 328 euro, drugi zaś to „Przebudowa pawilonów kontroli celno-paszportowej w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej” o wartości 2 130 178 euro. Kwota środków z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 stanowi 90% ogólnej wartości każdego z projektów, 10% to środki krajowe. Przebudowę realizowano w partnerstwie ze stroną białoruską, tj. Państwowym Komitetem Ceł Republiki Białoruś w Mińsku, z którym podpisano dwie umowy partnerskie na każdy projekt oddzielnie. W ramach projektów zrealizowano zadania inwestycyjne, obejmujących roboty budowlane i prowadzenie nadzoru inwestorskiego.

Więcej informacji - link prowadzący do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina od 15 lat wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów.

Grażyna Szajstek, Departament Rozwoju Regionalnego
fot. Podlaski Urząd Wojewódzki

facebook