Dodana: 5 lipiec 2022 12:43

Zmodyfikowana: 5 lipiec 2022 12:43

Inauguracja Forum Ambitnych Miast Województwa Podlaskiego

To gremium opiniodawczo-doradcze w kwestii wykorzystania funduszy unijnych. W jego skład wchodzi czternaście podlaskich miast, a ich partnerem jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Pierwsze posiedzenie Forum – z udziałem Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i marszałka Artura Kosickiego – odbyło się w poniedziałek, 4 lipca, w urzędzie marszałkowskim.

Uczestnicy forum

W skład forum wchodzą miasta: Hajnówka, Augustów, Bielsk Podlaski, Grajewo, Kolno, Łapy, Łomża, Mońki, Sejny, Siemiatycze, Sokółka, Suwałki, Wysokie Mazowieckie, Zambrów. Natomiast Białystok, jako członek Unii Metropolii Polskich, pełni w nim funkcję doradczą.

– Chcieliśmy poprzez powołanie tego gremium stworzyć pole do dyskusji o problemach, z którymi te miasta borykają się, do wymiany doświadczeń, współpracy i tym samym wypracowywania dobrych pomysłów. To pozwoli na jak najlepsze wykorzystanie środków europejskich z rozpoczynającej się perspektywy, w której nasze województwo będzie miało blisko 1,3 mld euro – mówił marszałek Kosicki.

Marszałek Artur Kosicki

Członkowie forum będą też dyskutować o wykorzystaniu środków z budżetu państwa, o projektach strategicznych dla województwa realizowanych na ich terenach. 

– Dotyczy to m.in. pieniędzy przeznaczonych dla miast uzdrowiskowych, takich jak Augustów czy Supraśl, ale też pieniędzy na inwestycje w Suwałkach, Łomży czy w Białymstoku – mówił Artur Kosicki.

Forum Ambitnych Miast Województwa Podlaskiego będzie działało w ramach Programu „Rozwój Lokalny” – to projekt realizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a finansowany z Funduszy Norweskich i EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

– Dziękuję serdecznie za tę inicjatywę. To wyraz chęci podejmowania działań, dzięki którym jakość życia mieszkańców będzie się znacznie poprawiać – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Przypomniała też, że budżet programu „Rozwój Lokalny” to 117 mln euro, a 102 mln euro trafi do 29 miast, które zostały wybrane w konkursie na realizację ważnych inicjatyw dla tych miejscowości. Konkurs skierowany był do 255 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Z Podlaskiego w konkursie uczestniczył samorząd Hajnówki z programem „Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja”.

Marszałek Artur Kosicki i sekretarz stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Małgorzata Jarosińska-Jedynak zaznaczyła, że powołanie Forum Ambitnych Miast mocno wpisuje się w założenia Programu „Rozwój lokalny”.

– To inicjatywa, aby współpracować ze sobą, wymieniać się doświadczeniami, realizować wspólne projekty – to zaprocentuje na dalszym etapie działań. Trzymam mocno kciuki, żeby to, co się uda wypracować, mogło być finansowane później i z budżetu państwa, i ze środków europejskich, polityki spójności, wspólnej polityki rolnej, czy Krajowego Planu Odbudowy. Tak, abyśmy realizowali kompleksowe projekty, które wpisują się w strategię odpowiedzialnego rozwoju. Tworzyli zrównoważone, odporne miasta, tak ważne dla ich mieszkańców – dodała sekretarz stanu.

W inauguracyjnym posiedzeniu Forum Ambitnych Miast Województwa Podlaskiego uczestniczyli też m.in.: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, zastępca prezydenta Białegostoku Adam Musiuk, samorządowcy z członkowskich miast.

 

Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Krzysztof Łapiński

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook