Dodana: 30 kwiecień 2021 10:18

Zmodyfikowana: 4 maj 2021 10:27

Gmina Krynki sięga po kolejne fundusze europejskie

Ponad 250 tys. zł na rewitalizację przestrzeni publicznej przy Alei Szkolnej w Krynkach. Tę, kolejną już, umowę na dotację z funduszy europejskich podpisały w Urzędzie Miejskim w Krynkach członek zarządu Wiesława Burnos i Jolanta Gudalewska, burmistrz Krynek.

Jolanta Gudalewska, burmistrz Krynek oraz Wiesława Burnos, członek zarządu województwa podpisują umowę

Dzięki przyznanej dotacji gmina Krynki uporządkuje i zagospodaruje teren przy Alei Szkolnej w Krynkach i stworzy tam miejsce do rekreacji. Zostaną zamontowane szachy i warcaby na świeżym powietrzu, ławki, wiata. W planach jest też budowa dróg wewnętrznych, chodników, parkingu oraz nowego ogrodzenia.

Nowe miejsce rekreacji

- Mam nadzieję, że ten uporządkowany i dobrze zagospodarowany teren stanie się  centrum rekreacji i towarzyskich spotkań lokalnej społeczności. Doceniam również zaangażowanie lokalnej grupy działania w dążeniu do realizacji projektów, które są inicjatywą mieszkańców tej urokliwej gminy - podkreśliła Wiesława Burnos.

Inwestycja ma kosztować blisko 300 tys. zł, a dotacja z funduszy europejskich wyniesie ponad 250  tys. zł. Została zgłoszona w ramach konkursu zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania Szlak Tatarski. Prace rozpoczną się w lipcu, a zakończą w listopadzie 2021.

Umowy leżące na biurku

Pozyskane z funduszy europejskich środki zostały przeznaczone na realizację wielu kluczowych z punktu widzenia mieszkańców gminy inwestycji.

- Na przestrzeni ostatnich lat zrealizowaliśmy wiele inwestycji. Była to m in. renowacja zabytkowej synagogi, piękny obiekt, który wreszcie doczekał się remontu elewacji i pokrycia dachowego. Wygląda teraz pięknie – podkreśliła burmistrz. - Kolejne inwestycje to termomodernizacja biblioteki publicznej oraz nowy plac zabaw, z którego dzieci już zaczęły korzystać. Właśnie ta ostatnia inwestycja jest ściśle związana z dzisiejszym projektem, który będzie kontynuacją rewitalizacji tej przestrzeni. Wreszcie znajdzie się miejsce, w którym dzieci będą mogły ciekawie spędzać czas na świeżym powietrzu - podkreśliła Jolanta Gudalewska.

Wnioski na solary do 10 maja

W ciągu ostatnich lat zrealizowano na terenie gminy wiele projektów z udziałem środków europejskich. Gmina otrzymała dofinansowanie na takie projekty, jak:

  • renowacja zabytkowej synagogi w Krynkach– przyznana dotacja to prawie 300 tys. zł. W ramach projektu wykonano m.in.: remont więźby dachowej, wymianę pokrycia dachu, ocieplenia, remont elewacji i cokołu;
  • rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Krynki– przyznana dotacja to blisko 320 tys. zł. W ramach inwestycji zbudowano nowy plac zabaw, nawierzchnię na placu i wokół niego, wyposażono teren w elementy mobilne oraz wykonano nowe ogrodzenie;
  • termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Krynkach– dofinansowanie wyniosło ponad 200 tys. zł. Zostały docieplone ściany i strop, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz zmodernizowano system grzewczy, instalacje elektryczne oraz zamontowano panele fotowoltaiczne.

Ponadto na terenie gminy będzie realizowany projekt, który przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców – montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby budynków mieszkalnych. Wnioski na granty mieszkańcy mogą składać do 10 maja br. Dotacja, którą gmina otrzymała na ten cel, to 670 tys. zł.

Przy podpisaniu umowy na rewitalizację przestrzeni publicznej przy Alei Szkolnej w Krynkach byli obecni przedstawiciele kryńskiego samorządu.

Przedstawiciele samorządu Krynek i Wiesława Burnos

***

Gmina Krynki jest gminą miejsko-wiejską, położoną w powiecie sokólskim w województwie podlaskim. Do 2008 roku była gminą wiejską. 1 stycznia 2009 roku Krynki odzyskały prawa miejskie. Teren ten zamieszkuje 3 528 mieszkańców. Siedziba gminy to miasto Krynki, które jest jednym z najstarszych miast Podlaskiego. W skład gminy wchodzi 21 sołectw. Bogactwem naturalnym Krynek jest wysokiej jakości woda o cechach wody mineralnej – słynna na całą Polskę „Krynka”. Nazwa miejscowości Krynki wywodzi się prawdopodobnie od słowa „krynica”, określającego wiele małych źródełek. 

Zamieszczony film pochodzi od podmiotu zewnętrznego. Materiał będący w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, nie został przez niego, ani na jego rzecz wytworzony, ani nabyty. W związku z tym nie stosuje się do niego przepisów Ustawy dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Barbara Likowska-Matys

fot.: Cezary Rutkowski

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook