Dodana: 3 marzec 2020 12:34

Zmodyfikowana: 3 marzec 2020 12:34

Blisko 4 mln zł na odnawialne źródła energii z RPOWP 2014-2020

Ponad 3 mln zł dla Wodociągów Białostockich i 800 tys. dla domów pomocy społecznej w Choroszczy i Jałówce – w poniedziałek (02.03) marszałek Artur Kosicki podpisał umowy na dofinansowanie projektów z zakresu energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Ilustracja do artykułu Podpisanie umów z Wodociągami Białostockimi i Powiatem Białystok  (27 of 28).jpg

- W niedawno rozstrzygniętym konkursie na działania z zakresu energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii pozytywnie rozpatrzono około 100 wniosków – powiedział podczas konferencji prasowej marszałek – Początkowo kwota alokacji wynosiła 30 mln zł, ale w związku z bardzo dużym zainteresowaniem, zwiększyliśmy pulę pieniędzy do 60 mln, tak aby jak najwięcej firm, instytucji z naszego regionu mogło z tego dofinansowania skorzystać.

W poniedziałek ( 02.03) umowy na dotacje podpisali pierwsi beneficjenci – to spółka miejska Wodociągi Białostockie i Starostwo Powiatowe w Białymstoku.

3 mln dla Wodociągów Białostockich
Przedsiębiorstwo otrzymało dotację na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na terenie stacji uzdatniania wody w Pietraszach.

- Prąd wyprodukowany na potrzeby własne ze źródeł odnawialnych pozwoli na pokrycie całości zapotrzebowanie stacji na energię elektryczną – mówiła Beata Wiśniewska, prezes Wodociągów Białostockich.

To, jak informowała prezes Wiśniewska, pozytywnie wpłynie na środowisko i pozwoli przedsiębiorstwu na obniżenie kosztów działalności, dzięki czemu w najbliższym czasie spółka nie będzie musiała  podwyższać cen za wodę i odprowadzanie ścieków.

Dofinansowanie dla DPS-ów w Choroszczy i Jałówce
Dotację z RPOWP w wysokości ok. 800 tys. zł na projekty z zakresu OZE otrzymało również Starostwo Powiatowe w Białymstoku.

To dofinansowanie pozwoli na zbudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy 100 KW  w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy. Instalację fotowoltaiczną zyska też DPS w Jałówce. Dzięki inwestycjom koszty zużycia energii elektrycznej w obu placówkach znacznie się obniżą.

-  W przypadku Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy zakładamy oszczędność ok 50 tys. zł rocznie, natomiast w Jałówce ok 55 tys. zł  – informował Jan Perkowski, starosta białostocki.

 

Podczas konferencji, marszałek Artur Kosicki przypomniał, że w ciągu kilku miesięcy zostaną ogłoszone wyniki konkursu na działania związane z energetyką odnawialną skierowane do osób indywidualnych.

 

Aneta Kursa

 

facebook