Dodana: 8 październik 2021 09:34

Zmodyfikowana: 11 październik 2021 09:01

35 mln zł na e-usługi w administracji

W 15 gminach i jednostkach samorządowych zostaną wdrożone lub rozszerzone usługi elektroniczne. Zarząd województwa zwiększył na posiedzeniu w czwartek, 7 października pulę konkursu unijnego na wprowadzenie e-usług z 15 mln zł do blisko 35 mln zł.

Dotacja na e-usługi

– Informatyzacja samorządów i innych instytucji jest bardzo ważna. Dlatego postanowiliśmy, jako zarząd województwa, zwiększyć pulę środków na ten cel o prawie 20 mln zł. E-usługi w urzędach to sprawniejsza obsługa mieszkańców, klientów czy osób z niepełnosprawnościami. Cieszę się, że dzięki tym pieniądzom mogliśmy przyznać dotacje wszystkim wnioskodawcom, których projekty przeszły pozytywną ocenę – powiedział marszałek Artur Kosicki.

Konkurs był skierowany do samorządów i jednostek administracji rządowej. Mogły w nim wnioskować o dotację na: aktualizację i integrowanie katalogu świadczonych e-usług, ich promocję, udostępnienie zasobów rejestrów publicznych, zakup i wdrożenie aplikacji/oprogramowania zapewniającego elektroniczną dostępność urzędu i jego usług dla osób z niepełnosprawnością oraz mniejszości, a także na rozwój niezbędnej infrastruktury informatycznej.

15 wniosków zostało ocenionych pozytywnie. I wszystkie, dzięki zwiększeniu budżetu konkursu, otrzymają wsparcie, np.: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego dostanie ponad 12 mln zł na rozwój e-usług w swoich gminach, powiat bielski dzięki 1,7 mln zł rozwinie te zadania w zarządzie dróg, a spółka Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w Augustowie – dzięki 3 mln zł dofinansowania – wdroży elektroniczną obsługę klientów.

Dofinansowanie w konkursie pochodzi z funduszy europejskich.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook