Dodana: 9 sierpień 2019 15:06

Zmodyfikowana: 9 sierpień 2019 15:06

Poznaj efekty programu Programu INTERREG V-A Litwa – Polska

Zapoznaj się z opracowaniem Citizens Summary 2018, w którym prezentowane są najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w programie w roku 2018.

Ilustracja do artykułu logo programu.jpg

W opracowaniu znajduja się informacje o aktualnym stanie wdrażania programu; osiągnięciach, jakie udało się zrealizować przy zaangażowaniu beneficjentów. Jak piszą autorzy: "wybraliśmy dla Państwa najważniejsze wydarzenia roku 2018. W wyniku realizacji wielu przedsięwzięć, możliwych dzięki aktywnym i zaangażowanym ludziom, region przygraniczny Litwa-Polska stał się lepszym miejscem do życia"

Opracowanie w załączniku.

mat. umwp/opr.art 

facebook