Dodana: 6 wrzesień 2019 15:43

Zmodyfikowana: 6 wrzesień 2019 16:06

Zdobyli wiedzę, wymienili się doświadczeniami – spotkanie podlaskich LGD

O przyszłych funduszach na działalność w społecznościach lokalnych, najbliższych wyzwaniach Lokalnych Grup Działania, dotychczasowych sukcesach i doświadczeniach rozmawiali podczas dwudniowej (6-7 września br.) konferencji w Białowieży liderzy podlaskich LGD i urzędnicy zarządzający funduszami unijnymi w regionie. Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentował Stanisław Derehajło.

Ilustracja do artykułu Forum LGD w Białowieży-01.jpg

 - Nie będę Wam mówił o znaczeniu LGD-ów, o tym jak jesteście ważni dla lokalnych społeczności, bo to doskonale już wiecie. Chętnie z Wami porozmawiam o Waszych doświadczeniach, pomysłach, a potem z dyrektorami [z UMWP uczestniczącymi w spotkaniu- dop. red.] omówimy wnioski płynące z tej konferencji – zapowiedział podczas otwarcia spotkania wicemarszałek Derehajło.

Uczestnicy spotkania pn. „Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania – wymiana wiedzy i doświadczeń” w pierwszej części konferencji skupili się na podsumowaniu dotychczasowych doświadczeń związanych ściśle z wdrażaniem tzw. RLKS-u, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. To działania umiejscowione w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, które Podlaskie wdraża jaka jedno z dwóch regionów w Polsce (obok kujawsko-pomorskiego). Inicjatorami i częściowo prowadzącymi konkursy na dotacje dla lokalnych społeczności są LGD-y, które opracowując harmonogram konkursów na dotacje z unijnych funduszy muszą się kierować uprzednio zatwierdzoną własną Lokalną Strategią Rozwoju.

- Na rozmaitych spotkaniach w Polsce jesteśmy chwaleni za odwagę i efekty wdrażania RLKS-u – mówiła Elżbieta Romańczuk, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP. – Wiemy jednak dobrze, że poziom wykorzystanych i rozliczonych środków w ramach osi 9 RPO [która głównie dotyczy RLKS- dop.red.] znacząco odbiega od poziomu rozliczenia innych osi programu. Dlatego chcemy z państwem omówić ewentualne problemy, Wasze pomysły na efektywniejsze wydawanie i rozliczanie funduszy, nowe konkursy, które być może macie w planach.

O nowych konkursach dedykowanych poszczególnym LGD-om, które otrzymały kilka miesięcy temu specjalne finansowe premie za osiąganie zamierzonych wyników - mówiła Katarzyna Kitlas, z-ca dyrektora Dep. Rozwoju Regionalnego UMWP, zapraszając po wszelkie szczegóły do indywidualnych rozmów.

Z kolei Elżbieta Filipowicz, dyrektor Dep. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich podkreślając konieczność bliższej współpracy z beneficjentami konkursów ogłaszanych przez LGD, po to, aby uniknąć błędów i następstw w postaci zwrotów dotacji. Zapowiedziała też kolejne premie dla wyróżniających się grup. - Na Polskę jest to łącznie ok. 100 mln zł. Nie wiemy jeszcze, ile przypadnie na województwo podlaskie – wyjaśniła.

Uczestnicy usłyszeli także o najbliższych konkursach ministerialnych finansowanych w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich planowanych na IV kwartał br., dla których na woj. podlaskie łączny budżet to 750 tys. zł.

W drugim dniu spotkania fundusze z KSOW oraz wnioski dotyczące przyszłej perspektywy finansowej były wiodącymi tematami konferencji.

Większa część spotkania w Białowieży był prowadzona w sposób warsztatowy, w grupach, zgodnie z podtytułem spotkania, czyli: „wymiana wiedzy i doświadczeń”.

art / Dep. Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP

  

facebook