Dodana: 30 październik 2018 11:15

Zmodyfikowana: 30 październik 2018 14:35

Wtorki z funduszami. Dziewiętnaście umów z dofinansowaniem na ponad 12,5 mln zł.

We wtorek, 30 października br. wicemarszałek Maciej Żywno i członek zarządu Stefan Krajewski podpisali kolejny umowy na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Fundusze europejskie trafią do samorządów, przedsiębiorców, lokalnych grup działania, a także szkół i organizacji pożytku publicznego. Wartość łączna przedsięwzięć to 15,5 mln zł. Dofinansowanie unijne wynosi 12,5 mln zł.

Ilustracja do artykułu rpo umowy 30.10-28.jpg

- Te nasze spotkania wtorkowe dowodzą , że wykorzystanie funduszy europejskich z naszego RPO idzie pełną parą – mówił Stefan Krajewski otwierając spotkanie z beneficjentami.
Marszałek Krajewski  podkreślił, że fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 nie są zagrożone koniecznością zwrotu.
Realizowane projekty dotyczą m.in. wyposażenia i remontów placówek oświatowych, podnoszenia jakości kształcenia zawodowego, renowacji zabytków, ale też efektywnego systemu gospodarowania odpadami czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

 

Beneficjent: Gmina Ciechanowiec

Tytuł projektu: Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu

Wartość projektu: 185,2 tys. zł

Dofinansowanie: 156,9 tys. zł

Celem inwestycji jest wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu. Ściany zostaną osuszone i oczyszczone, a zmurszałe cegły usunięte. Obiekt zostanie na nowo otynkowany i pomalowany.

Beneficjent: Gmina Sokółka

Tytuł projektu: Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce

Wartość projektu: 701,9 tys. zł

Dofinansowanie: 299,9 tys. zł

Gmina odnowi miasteczko ruchu drogowego przy ul. Osiedle Zielone w Sokółce, które teraz jest w bardzo złym stanie i trudno tam prowadzić zajęcia. Po modernizacji będzie to znów możliwe.

Beneficjent: Gmina Bargłów Kościelny

Tytuł projektu: Nowoczesna szkoła

Wartość projektu: 223,9 tys. zł

Dofinansowanie: 211,4 tys. zł

Uczniowie i  nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym będzie rozwijać kompetencje cyfrowe. Uczniowie wezmą udział w zajęciach z matematyki, programowania, obsługi komputera, wyjazdach edukacyjnych (np..: do MIDI Centrum Kreatywnego Ośrodka Nauki i Technologii w Suwałkach), również nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje informatyczne. Szkoła zostanie wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć.

Beneficjent: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tytuł projektu: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie

Wartość projektu: 4,1 mln zł

Dofinansowanie: 3,5 mln zł

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie zostaną doposażone pracownie, aby warunki, w jakich odbywa się nauka zawodu, maksymalnie dostosować do rzeczywistego środowiska pracy. Wyposażone zostaną pracownie: produkcji roślinnej, zwierzęcej, obsługi technicznej i naprawy pojazdów, obróbki mechanicznej metali, obróbki drewna, dokumentacji technicznej, agrotroniki, pojazdów silnikowych, przepisów ruchu drogowego oraz spawalnia i warsztaty szkolne.

Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Tytuł projektu: Kształcimy zawodowo! – PWSZ w Suwałkach

Wartość projektu: 3,9 mln zł

Dofinansowanie: 3,4 mln zł

W ramach projektu zostaną wyposażone pracownie i laboratoria na kierunkach: produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz transport. Powstaną: aplikacyjne centrum mechatroniki, laboratorium mikroskopowe, pracownia komputerowa, laboratorium chemii (rolno-spożywczej i jakości żywności), laboratorium przetwórstwa rolno-spożywczego, laboratorium transportu. Poza tym, w salach dydaktycznych zostaną pomalowane ściany, wymieniona wykładzina, wykonana instalacja elektryczna i sieć komputerowa.

Beneficjent: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Tytuł projektu: Akademia Małego Księcia

Wartość projektu: 130 tys. zł

Dofinansowanie: 122,9 tys. zł

Zostanie utworzony oddział przedszkolny przy ul. Leśnej w Mońkach, który zajmie się czworgiem dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka zostanie dostosowana do ich potrzeb, będą również prowadzone zajęcia specjalistyczne.

Beneficjent: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Tytuł projektu: Żyć sprawniej

Wartość projektu:198,1 tys. zł

Dofinansowanie: 178,9 tys. zł

Projekt zakłada pomoc w powrocie do aktywności 16 mieszkańców gminy Orla, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Otrzymają one pomoc finansową i fachową (psychologa, fizjoterapeuty, opiekunów – którzy specjalnie do tego celu zostaną przeszkoleni).

Beneficjent: Stowarzyszenie konsultingowo–doradcze „Wrota Biznesu”

Tytuł projektu: Droga do pracy mieszkańców LGD – Puszcza Białowieska

Wartość projektu: 420,6 tys. zł

Dofinansowanie: 399,5 tys. zł

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców gmin wiejskich: Hajnówki Białowieży, Narwi, Narewki, Czyż, Czeremchy, Dubicz Cerkiewnych, Bielska Podlaskiego, Bociek, Orli, gminy miejsko-wiejskiej Kleszczele oraz gminy miejskiej Hajnówka. Skorzystają oni z doradztwa zawodowego, szkoleń i staży.

Stowarzyszenie konsultingowo–doradcze „Wrota Biznesu” podpisywało dzisiaj także drugą umowę:

Tytuł projektu: „Droga do pracy mieszkańców LGD Biebrzański Dar Natury”

Wartość projektu: 419 313,92 zł

Dofinansowanie: 398 393,92 zł

Beneficjent: Gmina Tykocin

Tytuł projektu: Renowacja XVIII-wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie

Wartość projektu: 820,1 tys. zł

Dofinansowanie: 697,8 tys. zł

Odnowiona zostanie elewacja i dach XVIII-wiecznej Rezydencji Ekonomicznej w Tykocinie, przebudowane ogrodzenie i schody. Powstanie również taras wystawowy, parkingi oraz kanalizacja deszczowa.

 

Beneficjent: Gmina Ciechanowiec

Tytuł projektu: Remont budynku przedszkola w Ciechanowcu

Wartość projektu: 796,2 tys. zł

Dofinansowanie: 511,9 tys. zł

Dotacja z RPOWP pozwoli na remont budynku przedszkola w Ciechanowcu. Odnowione zostaną sale, korytarze, klatki schodowe, łazienki. Wykonana zostanie nowa instalacja elektryczna w całym budynku.

 

Beneficjent: Gmina Perlejewo

Tytuł projektu: Świetlica środowiskowa w Perlejewie

Wartość projektu: 640,7 tys. zł

Dofinansowanie: 454,6 tys. zł

W Perlejewie zostanie utworzona świetlica środowiskowa, w której prowadzona będzie działalność opiekuńczo-wychowawcza na rzecz dzieci i młodzieży, jak również ich rodzin z gminy Perlejewo. Aby mogła działać, zostanie wyremontowany i przebudowany budynek po byłej plebanii. Remont zakłada m.in.: przebudowę dachu i termomodernizację stropu, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej, elektrycznej, kotłowni olejowej, instalacji solarnej.

Beneficjent: Inspires spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: Klub Integracji Społecznej „Aktywni razem”  

Wartość projektu: 1,4 mln zł

Dofinansowanie: 1,3 mln zł

W gminie Radziłów powstanie Klub Integracji Społecznej, który zaopiekuje się 80 mieszkańców z powiatu grajewskiego, białostockiego, łomżyńskiego, miasta Białystok, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem. Skorzystają z porad, treningów psychologicznych, szkoleń komputerowych i zawodowych oraz staży zawodowych. Celem ma być aktywizacja zawodowa podopiecznych KIS.

Beneficjent: Biesiada Weselna Bieniasz i Wspólnicy Spółka Jawna

Tytuł projektu: Instalacja fotowoltaiczna na budynku „Biesiada Weselna” w miejscowości Kumiała

Wartość projektu: 254,7 tys. zł

Dofinansowanie: 134,6 tys. zł

W ramach projektu zostanie wybudowana instalacja fotowoltaiczna na dachu „Biesiady Weselnej” w miejscowości Kumiała o mocy 39,2 kWp. Wyprodukowana energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne.

Beneficjent: Gmina Szypliszki

Tytuł projektu: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szypliszki

Wartość projektu: 58,7 tys. zł

Dofinansowanie: 46 tys. zł

Celem jest usunięcie (zapewnienie specjalistycznej zbiórki, transport, przechowywanie) oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w 41 miejscach w gminie Szypliszki.

Beneficjent: Gmina Krasnopol

Tytuł projektu: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krasnopol

Wartość projektu: 83,6 tys. zł

Dofinansowanie: 62 tys. zł

Celem jest usunięcie (zapewnienie specjalistycznej zbiórki, transport, przechowywanie) oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w 60 miejscach w gminie Krasnopol.

Beneficjent: Gmina Czyżew

Tytuł projektu: Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew

Wartość projektu: 1,5 mln zł

Dofinansowania: 894,4 tys. zł

Projekt zakłada dostawę i montaż zestawów fotowoltaicznych oraz pompy ciepła. Zostaną zamontowane: w hydroforni w Czyżewie i w Rosochatych Kościelnych, oczyszczalni ścieków w Czyżewie i Rosochatych Kościelnych, Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej, Czyżewie i w Rosochatych Kościelnych oraz w Urzędzie Miejskim w Czyżewie.

- Te nasze spotkania wtorkowe dowodzą , że wykorzystanie funduszy europejskich z naszego RPO idzie pełną parą – mówił Stefan Krajewski otwierając spotkanie z beneficjentami.
Marszałek Krajewski  podkreślił, że fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 nie są zagrożone koniecznością zwrotu.
Realizowane projekty dotyczą m.in. wyposażenia i remontów placówek oświatowych, podnoszenia jakości kształcenia zawodowego, renowacji zabytków, ale też efektywnego systemu gospodarowania odpadami czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

 

Beneficjent: Gmina Ciechanowiec

Tytuł projektu: Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu

Wartość projektu: 185,2 tys. zł

Dofinansowanie: 156,9 tys. zł

Celem inwestycji jest wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu. Ściany zostaną osuszone i oczyszczone, a zmurszałe cegły usunięte. Obiekt zostanie na nowo otynkowany i pomalowany.

Beneficjent: Gmina Sokółka

Tytuł projektu: Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce

Wartość projektu: 701,9 tys. zł

Dofinansowanie: 299,9 tys. zł

Gmina odnowi miasteczko ruchu drogowego przy ul. Osiedle Zielone w Sokółce, które teraz jest w bardzo złym stanie i trudno tam prowadzić zajęcia. Po modernizacji będzie to znów możliwe.

Beneficjent: Gmina Bargłów Kościelny

Tytuł projektu: Nowoczesna szkoła

Wartość projektu: 223,9 tys. zł

Dofinansowanie: 211,4 tys. zł

Uczniowie i  nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym będzie rozwijać kompetencje cyfrowe. Uczniowie wezmą udział w zajęciach z matematyki, programowania, obsługi komputera, wyjazdach edukacyjnych (np..: do MIDI Centrum Kreatywnego Ośrodka Nauki i Technologii w Suwałkach), również nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje informatyczne. Szkoła zostanie wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć.

Beneficjent: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tytuł projektu: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie

Wartość projektu: 4,1 mln zł

Dofinansowanie: 3,5 mln zł

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie zostaną doposażone pracownie, aby warunki, w jakich odbywa się nauka zawodu, maksymalnie dostosować do rzeczywistego środowiska pracy. Wyposażone zostaną pracownie: produkcji roślinnej, zwierzęcej, obsługi technicznej i naprawy pojazdów, obróbki mechanicznej metali, obróbki drewna, dokumentacji technicznej, agrotroniki, pojazdów silnikowych, przepisów ruchu drogowego oraz spawalnia i warsztaty szkolne.

Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Tytuł projektu: Kształcimy zawodowo! – PWSZ w Suwałkach

Wartość projektu: 3,9 mln zł

Dofinansowanie: 3,4 mln zł

W ramach projektu zostaną wyposażone pracownie i laboratoria na kierunkach: produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz transport. Powstaną: aplikacyjne centrum mechatroniki, laboratorium mikroskopowe, pracownia komputerowa, laboratorium chemii (rolno-spożywczej i jakości żywności), laboratorium przetwórstwa rolno-spożywczego, laboratorium transportu. Poza tym, w salach dydaktycznych zostaną pomalowane ściany, wymieniona wykładzina, wykonana instalacja elektryczna i sieć komputerowa.

Beneficjent: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Tytuł projektu: Akademia Małego Księcia

Wartość projektu: 130 tys. zł

Dofinansowanie: 122,9 tys. zł

Zostanie utworzony oddział przedszkolny przy ul. Leśnej w Mońkach, który zajmie się czworgiem dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka zostanie dostosowana do ich potrzeb, będą również prowadzone zajęcia specjalistyczne.

Beneficjent: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Tytuł projektu: Żyć sprawniej

Wartość projektu:198,1 tys. zł

Dofinansowanie: 178,9 tys. zł

Projekt zakłada pomoc w powrocie do aktywności 16 mieszkańców gminy Orla, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Otrzymają one pomoc finansową i fachową (psychologa, fizjoterapeuty, opiekunów – którzy specjalnie do tego celu zostaną przeszkoleni).

Beneficjent: Stowarzyszenie konsultingowo–doradcze „Wrota Biznesu”

Tytuł projektu: Droga do pracy mieszkańców LGD – Puszcza Białowieska

Wartość projektu: 420,6 tys. zł

Dofinansowanie: 399,5 tys. zł

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców gmin wiejskich: Hajnówki Białowieży, Narwi, Narewki, Czyż, Czeremchy, Dubicz Cerkiewnych, Bielska Podlaskiego, Bociek, Orli, gminy miejsko-wiejskiej Kleszczele oraz gminy miejskiej Hajnówka. Skorzystają oni z doradztwa zawodowego, szkoleń i staży.

Beneficjent: Gmina Tykocin

Tytuł projektu: Renowacja XVIII-wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie

Wartość projektu: 820,1 tys. zł

Dofinansowanie: 697,8 tys. zł

Odnowiona zostanie elewacja i dach XVIII-wiecznej Rezydencji Ekonomicznej w Tykocinie, przebudowane ogrodzenie i schody. Powstanie również taras wystawowy, parkingi oraz kanalizacja deszczowa.

Beneficjent: Gmina Ciechanowiec

Tytuł projektu: Remont budynku przedszkola w Ciechanowcu

Wartość projektu: 796,2 tys. zł

Dofinansowanie: 511,9 tys. zł

Dotacja z RPOWP pozwoli na remont budynku przedszkola w Ciechanowcu. Odnowione zostaną sale, korytarze, klatki schodowe, łazienki. Wykonana zostanie nowa instalacja elektryczna w całym budynku.

 

Beneficjent: Gmina Perlejewo

Tytuł projektu: Świetlica środowiskowa w Perlejewie

Wartość projektu: 640,7 tys. zł

Dofinansowanie: 454,6 tys. zł

W Perlejewie zostanie utworzona świetlica środowiskowa, w której prowadzona będzie działalność opiekuńczo-wychowawcza na rzecz dzieci i młodzieży, jak również ich rodzin z gminy Perlejewo. Aby mogła działać, zostanie wyremontowany i przebudowany budynek po byłej plebanii. Remont zakłada m.in.: przebudowę dachu i termomodernizację stropu, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej, elektrycznej, kotłowni olejowej, instalacji solarnej.

Beneficjent: Inspires spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: Klub Integracji Społecznej „Aktywni razem”  

Wartość projektu: 1,4 mln zł

Dofinansowanie: 1,3 mln zł

W gminie Radziłów powstanie Klub Integracji Społecznej, który zaopiekuje się 80 mieszkańców z powiatu grajewskiego, białostockiego, łomżyńskiego, miasta Białystok, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem. Skorzystają z porad, treningów psychologicznych, szkoleń komputerowych i zawodowych oraz staży zawodowych. Celem ma być aktywizacja zawodowa podopiecznych KIS.

Beneficjent: Biesiada Weselna Bieniasz i Wspólnicy Spółka Jawna

Tytuł projektu: Instalacja fotowoltaiczna na budynku „Biesiada Weselna” w miejscowości Kumiała

Wartość projektu: 254,7 tys. zł

Dofinansowanie: 134,6 tys. zł

W ramach projektu zostanie wybudowana instalacja fotowoltaiczna na dachu „Biesiady Weselnej” w miejscowości Kumiała o mocy 39,2 kWp. Wyprodukowana energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne.

Beneficjent: Gmina Szypliszki

Tytuł projektu: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szypliszki

Wartość projektu: 58,7 tys. zł

Dofinansowanie: 46 tys. zł

Celem jest usunięcie (zapewnienie specjalistycznej zbiórki, transport, przechowywanie) oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w 41 miejscach w gminie Szypliszki.

Beneficjent: Gmina Krasnopol

Tytuł projektu: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krasnopol

Wartość projektu: 83,6 tys. zł

Dofinansowanie: 62 tys. zł

Celem jest usunięcie (zapewnienie specjalistycznej zbiórki, transport, przechowywanie) oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w 60 miejscach w gminie Krasnopol.

Beneficjent: Gmina Czyżew

Tytuł projektu: Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew

Wartość projektu: 1,5 mln zł

Dofinansowania: 894,4 tys. zł

Projekt zakłada dostawę i montaż zestawów fotowoltaicznych oraz pompy ciepła. Zostaną zamontowane: w hydroforni w Czyżewie i w Rosochatych Kościelnych, oczyszczalni ścieków w Czyżewie i Rosochatych Kościelnych, Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej, Czyżewie i w Rosochatych Kościelnych oraz w Urzędzie Miejskim w Czyżewie.

 

Beneficjent: „AVA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na potrzeby przedsiębiorstwa AVA Sp. z o. o.

Wartość projektu ogółem: 204 tys. zł

Dofinansowanie projektu: 105,6 tys. zł

Projekt polega na montażu paneli fotowoltaicznych o mocy 30,16kW na dachu budynku spółki w Białymstoku. Celem jest zmniejszenie zużycia energii wykorzystywanej do procesów produkcji poprzez uruchomienie produkcji energii elektrycznej z oze.   

Beneficjent: Drukarnia Kamil Borkowski

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej

Wartość projektu: 55,6 tys. zł

Dofinansowanie: 33,9 tys. zł

Zostanie uruchomiona elektrownia fotowoltaiczna o mocy 9,28 kWp, która pozwoli na produkcję energii elektrycznej. Wyprodukowana energia będzie w części przeznaczona na sprzedaż, w części na własne potrzeby.

 

Beneficjent: „AVA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na potrzeby przedsiębiorstwa AVA Sp. z o. o.

Wartość projektu ogółem: 204 tys. zł

Dofinansowanie projektu: 105,6 tys. zł

Projekt polega na montażu paneli fotowoltaicznych o mocy 30,16kW na dachu budynku spółki w Białymstoku. Celem jest zmniejszenie zużycia energii wykorzystywanej do procesów produkcji poprzez uruchomienie produkcji energii elektrycznej z oze.   

Beneficjent: Drukarnia Kamil Borkowski

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej

Wartość projektu: 55,6 tys. zł

Dofinansowanie: 33,9 tys. zł

Zostanie uruchomiona elektrownia fotowoltaiczna o mocy 9,28 kWp, która pozwoli na produkcję energii elektrycznej. Wyprodukowana energia będzie w części przeznaczona na sprzedaż, w części na własne potrzeby.


 

ak/blm
video: Bogdan Bednarek

facebook