Dodana: 16 październik 2018 11:18

Zmodyfikowana: 16 październik 2018 12:51

Wtorek z funduszami. Rewitalizacja, OZE, edukacja, wsparcie społeczne – kolejne projekty w Podlaskiem z unijnym dofinansowaniem

Odnawialne źródła energii, infrastruktura dla szkół zawodowych i szpitali, rewitalizacja przestrzeni publicznej, aktywna integracja, poprawa jakości edukacji przedszkolnej i przedsięwzięcia społeczne – we wtorek, 16 października br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podpisano osiemnaście kolejnych umów na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Całkowita wartość projektów to blisko 19 mln 300 tys. zł., a dofinansowanie z RPO wynosi ponad 15 mln 600 tys. zł.

Ilustracja do artykułu rpo umowy 16.10-19.jpg

Umowy z beneficjentami podpisywali wicemarszałkowie województwa  – Maciej Żywno i Anna Naszkiewicz, a także członek zarządu Stefan Krajewski.
- Cieszę się z kolejnego spotkania z naszymi beneficjentami. Jestem pewien, że środki, które państwo otrzymujecie trafiają w dobre ręce – mówił marszałek Żywno – Życzę bezproblemowej realizacji przedsięwzięć i jak zwykle liczę na sprawne rozliczenie projektów.

- Warto zauważyć, że w każdy wtorek z funduszami jest piękna, słoneczna pogoda. To dobrze wróży – żartował Maciej Żywno.

Tym razem podpisano osiemnaście umów. Wśród beneficjentów unijnych środków znalazły się podlaskie gminy, placówki edukacyjne, fundacje, a także przedsiębiorcy prywatni.

 

Gmina Bargłów Kościelny
Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bargłów Kościelny

Wartość projektu: 413,6 tys. zł

Dofinansowanie: 235,3 tys. zł

Projekt zakłada montaż 2 zestawów kolektorów słonecznych oraz 4 kompletów paneli fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Bargłów Kościelny. Kolektory będą podgrzewać wodę w Zespole Szkół i Urzędzie Gminy, natomiast panele wyprodukują energię elektryczną w tych dwóch budynkach oraz punkcie przedszkolnym i oczyszczalni ścieków.

Dorota Stasiełuk – Stacja Paliw
Instalacje fotowoltaiczne w firmie Stacja Paliw Dorota Stasiełuk

Wartość projektu: 165,4 tys. zł

Dofinansowanie: 100,8 tys. zł

Inwestycja ma na celu budowę dwóch instalacji fotowoltaicznych umożliwiających produkcję energii elektrycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych. Instalacje dostarczą energię elektryczną, pokrywając w ten sposób część potrzeb własnych firmy. W ramach projektu zostaną wybudowane dwie: mikroinstalacje fotowoltaiczne: jedna o mocy 10,73 kW w Suchowoli i druga o mocy 12,76 kW w Korycinie.

Tent Grupa Spółka z o. o.
Wykorzystanie OZE w Tent Grupa sp. z o. o.

Wartość projektu: 276,8 tys. zł

Dofinansowanie: 180 tys. zł

W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowana instalacja odnawialnych źródeł energii o mocy 39,73 kWp, która posłuży do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne firmy.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Realizator: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

Nowoczesna baza dydaktyczna przyszłością kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

Wartość projektu: 1,6 mln zł

Dofinansowanie: 1,35 mln zł

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie zostanie wyposażony w sprzęt, urządzenia i narzędzia do praktycznej nauki zawodu, przebudowane zostaną warsztaty i pracownie szkolne. Celem jest stworzenie w szkole warunków zbliżonych do rzeczywistych warunków i narzędzi pracy zawodowej.

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Poprawa opieki nad matką i dzieckiem w celu dostosowania do trendów demograficznych poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną oddziałów: Noworodkowego, Dziecięcego i Ginekologiczno-Położniczego 

Wartość projektu: 3,7 mln zł

Dofinansowanie: 3,2 mln zł

Projekt polega na kupnie aparatury medycznej do oddziałów: noworodkowego, dziecięcego oraz ginekologiczno-położniczego. Szpital posiada przygotowane i przystosowane pomieszczenia do montażu tego sprzętu, dlatego nie są konieczne żadne prace adaptacyjne.

Gmina  Mały Płock – tu dofinansowanie uzyskały aż trzy projekty
1)Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku

Wartość projektu: 43 tys. zł

Dofinansowanie: 36,5 tys. zł

Dzięki dotacji powstanie siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Małym Płocku. Wyposażona zostanie m.in. w: zestaw do wyciskania, wahadło, biegacz, prasę nożną, motyl klasyczny, trister i narty biegówki.

2) Rogienice Wielkie przyjazne młodym

Wartość projektu: 59,4 tys. zł

Dofinansowanie: 50,5 tys. zł

Projekt polega na budowie i wyposażeniu placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej przy szkole podstawowej. Plac zostanie utwardzony kostką betonową, zostaną wybudowane chodniki i ogrodzenie, a plac zostanie wyposażony w urządzenia do ćwiczeń i zabawy: biegacz, wahadło, orbitek, zestaw sprawnościowy, piaskownicę i karuzelę.

3)Rewaloryzacja przestrzeni publicznej przy GOK w Małym Płocku

Wartość projektu: 99 tys. zł

Dofinansowanie projektu: 84,1 tys. zł

Zostanie uporządkowany teren przy Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku. Powstaną chodniki, grill, miejsce na ognisko, altanka oraz plac zabaw.

Gmina  Stawiski
Rewitalizacja parku w Stawiskach

Wartość projektu: 856,4 tys. zł

Dofinansowanie: 325,4 tys. zł

Celem jest rewitalizacja parku w Stawiskach, polegająca na: budowie nowych urządzeń małej architektury, wykonaniu utwardzonych ścieżek i placów, rozbiórce istniejącego i wykonaniu nowego oświetlenia wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, remoncie istniejącego pomnika.

Powiat Moniecki
Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach

Wartość projektu: 5,3 mln zł

Dofinansowanie: 4,5 mln zł

Projekt polega na utworzeniu Zawodowego Centrum Innowacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, które powstanie przy ul. Szkolnej 23 oraz przy ul. Tysiąclecia 15a w Mońkach. Na działce obok warsztatów szkolnych przy ul. Szkolnej 23 zostanie wybudowana hala napraw pojazdów wielkogabarytowych, a budynek warsztatów będzie wyremontowany. Natomiast w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Tysiąclecia 15a zostanie zaadoptowana kuchnia na warsztaty gastronomiczne.

Fundacja Dialog
Druga szansa

Wartość projektu: 1,56 mln zł

Dofinansowanie: 1,3 mln zł

Wparciem zostanie objętych 50 osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Skorzystają one z porad psychologicznych, zawodowych i szkoleń. Będą nabywać umiejętności w kierunkach: gastronomicznym, krawieckim, drogowo-remontowym, animacyjnym i biurowym.

Gmina Czarna Białostocka
Przygotowanie przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym

Wartość projektu: 1,44 mln zł

Dofinansowanie: 832,5 tys. zł

Zostanie utworzonych 47 miejsc w Przedszkolu „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej. W tym celu będzie przebudowane i rozbudowane istniejące przedszkole. Powstaną nowe sale dydaktyczne, zaplanowano również trzy place zabaw: dwa małe na piasku i jeden duży na trawie.

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”
Razem w przyszłość – integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wartość projektu:  944 tys. zł

Dofinansowanie: 882,5 tys. zł

Projekt jest skierowany do 50 mieszkańców powiatów: miasta Suwałki, suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego (gminy Puńsk i miasta Sejny) oraz grajewskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dla każdej z tych osób zostaną wypracowane sposoby powrotu do aktywnego życia społecznego i zawodowego, poza tym uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach i stażach zawodowych,

Powiat Sokólski
Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego

Wartość projektu: 943 tys. zł

Dofinansowanie: 896 tys. zł

Odbiorcami tego projektu będzie 25 rodzin zastępczych oraz 45 dzieci i młodzieży, przebywających w tych rodzinach, z powiatu sokólskiego. Są to osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt ma wzmocnić kompetencje  opiekuńczo-wychowawcze rodziców. Dzieci zostaną objęte opieką. Trzech pracowników ośrodka pomocy rodzinie przejdzie szkolenie, by lepiej opiekować się podopiecznymi. Powstanie również Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Gmina Turośń Kościelna
Poznaję siebie, myślę i działam

Wartość projektu: 88,2 tys. zł

Dofinansowanie projektu: 82,3 tys. zł

Prowadzone będą zajęcia dodatkowe dla 50 dzieci (w wieku 3-5 lat) i szkolenia dla 6 nauczycieli Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej. Przedszkolaki wezmą udział w: zajęciach plastyczno-krawieckich, muzyczno-ruchowych, z bajkoterapii, matematycznych, kulinarnych. Z kolei nauczyciele nauczą się wykorzystywać komputery w edukacji przedszkolnej oraz dowiedzą się, na czym polega cyberbezpieczeństwo.

Instytut Rozwoju Gospodarczego
Staże kluczem do zawodu

Wartość projektu: 374,3 tys. zł

Dofinansowanie: 355,2 tys. zł

Projekt skierowany do 25 słuchaczy kierunków: technik masażysta, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy w Educentrum Policealnej Szkole Medycznej w Białymstoku. Przy współpracy z pracodawcami będą realizowane staże zawodowe, które zwiększą szanse uczniów na regionalnym rynku pracy. Staże będą realizowane w Białymstoku u następujących pracodawców: w Studiu Specjalistycznej Rehabilitacji przy ul. Świerkowej, Hotelu Gołębiewski przy ul. Pałacowej, w Gabinecie Fizjoterapii Specjalistycznej  „Symetria” przy ul. Swobodnej, w Stowarzyszeniu “My dla innych”, przy ul. Antoniuk Fabryczny w Domu Pomocy Społecznej, przy Szosie Baranowickiej, w Domu Opieki Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, przy ul. Proletariackiej.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach
 „Świadczenie usług opiekuńczych przez Suwalskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”

Wartość projektu: 416 tys. zł

Dofinansowanie: 395,2 tys. zł

Projekt zakłada utworzenie trzech miejsc stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego ze świadczeniem usług opiekuńczych w wynajętym przez Stowarzyszenie mieszkaniu. Korzystać z tych miejsc będzie 10 osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych, zamieszkujących powiat suwalski, sejneński i miasto Suwałki. W zakres projektu wchodzi także remont wynajętego mieszkania (dostosowanie do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), dowóz podopiecznych oraz szkolenia pracowników w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Stowarzyszenie EuroPartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
Otwórz drzwi i pracuj!

Wartość projektu: 984 tys. zł

Dofinansowanie: 925 tys. zł

Projekt zakłada wzrost aktywności społeczno-zawodowej 60 osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatu grajewskiego, kolneńskiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego i miasta Łomża. Będą uczestniczyć w zajęciach z reintegracji, a także szkoleń i staży zawodowych. Celem jest powrót tych osób na rynek pracy.

 

oprac.ak

 

facebook