Dodana: 30 maj 2019 15:07

Zmodyfikowana: 30 maj 2019 20:23

Wsparcie finansowe dla Ziemi Kolneńskiej

Dotowana pomoc sąsiedzka dla seniorów, rewitalizacja parku w Stawiskach, wsparcie dodatkowych zajęć dla przedszkolaków - w czwartek (30 maja br.) Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki podpisał w Kolnie pięć umów na dofinansowanie projektów realizowanych w mieście i gminie Kolno oraz w gminie Stawiski. Łączna wartość dotacji pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi ponad 1, 7 mln zł.

Ilustracja do artykułu Umowy z EFS w Kolnie.jpg

- Dziś materializują się obietnice dotyczące zrównoważonego rozwoju naszego regionu – podkreślił Artur Kosicki. – Zależy nam, by Podlaskie rozwijało się nie tylko w oparciu o największe miasta, ale także i mniejsze o środki, m.in. takie jak Kolno.

Marszałek zaznaczył, że Regionalny Program Operacyjny pozwala zintensyfikować rozwój nie tylko w zakresie inwestycji budowalnych, czy infrastrukturalnych, ale także o nie mniej ważne tzw. projekty miękkie.

Zapowiedział też, że czwartkowe umowy, to nie jedyne wsparcie dla Ziemi Kolneńskiej.

- Przed nami realizacja projektów dotyczących termomodernizacji, jesteśmy też w trakcie wielu konkursów dla przedsiębiorców – wymieniał.

 

„Aktywny Przedszkolak”

Projekt o takiej nazwie zrealizuje Szkoła Podstawowa Nr. 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie. Dzięki dotacji z RPO (61 tyś. zł) ponad sześćdziesięcioro 5- i 6-latków będzie mogło skorzystać z  dodatkowych zajęć rozwijających umiejętności matematyczno-techniczne, informatyczne, porozumiewania się w językach obcych.

- Takie samorządy jak Miasto Kolno, Gmina Kolno i Stawiski oraz wiele innych miast powiatowych nie są samorządami zasobnymi. W związku z tym pieniądze jakie otrzymaliśmy dzięki wsparciu z RPO i kierujemy na rozwój najmłodszych są bardzo istotne – podkreślał Andrzej Duda, burmistrz Kolna – Dzięki nim możemy rozszerzyć ofertę zajęć dla przedszkolaków, edukować nasze dzieci, tak jak edukują je bogate miasta, takie jak Białystok, i w ten sposób realizować politykę zrównoważonego rozwoju.

 

Wsparcie dla dzieci i osób bezrobotnych

Beneficjentem dwóch kolejnych umów jest Gmina Kolno.
Pierwszy z nich o wartości 341 tyś. zł (dotacja w wysokości 306 tyś. zł) skierowany jest do piętnastu mieszkańców gminy - osób nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, wykluczonych społecznie i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Dotacja pozwoli na kompleksową aktywną  integrację społeczną i zawodową oraz prace socjalna.
Zyskają m.in. szansę skorzystania ze szkoleń zawodowych, warsztatów aktywizacyjnych, doradztwa i działań animatorów o charakterze środowiskowym.

- Działania te pozwolą wyposażyć te osoby w wiedzę, kompetencje i umiejętności pozwalające zaistnieć im na rynku pracy. Między innymi pięciu uczestników projektu zyska umiejętności budowalne, w tym operatorów koperek. To szansa dla tych ludzi – podkreślił mówił Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
 

Drugi z projektów dotyczy edukacji przedszkolnej. Będą to zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, kompetencji matematycznych, kształtowania postaw i umiejętności oraz plastyki i muzyki.

- Chcemy stworzyć bogatszą ofertę dla dzieci 3-, 4- i 5-letnich w naszych trzech ośrodkach wychowania przedszkolnego w: Czerwonem, Lachowie i Zabielu – mówił o projekcie Józef Wiśniewski. - Będą to zajęcia niwelujące pewne deficyty rozwojowe, ale także rozwijające umiejętności kluczowe w obszarach, które spowodują, że nasi uczniowie będą mieli więcej bodźców, żeby się rozwijać.

W ramach projektu zostaną też zakupione pomoce dydaktyczne. Przedsięwzięcie obejmie grupę niespełna pięćdziesięciorga dzieci. Projekt rusza od 1 września. Jego wartość to 80 tyś. zł (76 tyś. zł dotacji).

Rewitalizacja parku w Stawiskach i „Sąsiedzkie usługi opiekuńcze”

Pieniądze z RPO posłużą także mieszkańcom Stawisk. Dzięki dotacji w wysokości miliona złotych nowe oblicza zyska park miejski.

- Mieszkańcy naszej gminy na ten projekt czekają już 20 lat – powiedziała Agnieszka Rutkowska, Burmistrz Stawisk. – Dzięki dotacji stworzymy fajne, przyjazne miejsce do rekreacji.

Park zostanie całkowicie przebudowany, powstaną nowe urządzenia małej architektury, nowe nawierzchnie ścieżek i placów, oświetlenie. Wyremontowano zostanie też istniejący pomnik.
W centrum ustawiona będzie szachownica przypominająca, że to w Stawiskach przyszedł na świat mistrz szachowy Akiba Rubinstein.

 

Beata Rutkowska zaznaczyła, że drugi z projektów jest mniejszy, ale zdecydowanie nie mniej ważny. Skierowany jest do seniorów z terenu gminy Stawisk, wobec których świadczona ma być szczególna forma pomocy. Szczególna, bo pomagać mają ich… właśnie sąsiedzi.

- Oczywiście odpłatnie i przynajmniej cztery razy w tygodniu – zaznaczyła pani burmistrz. – Mam nadzieję, iż zawiązane zostaną relacje, które kontynuowane będą w przyszłości, już po zakończeniu projektu.

Dodatkowo w ramach projektu 12 jego uczestników zostanie otoczonych wsparciem psychologa, dietetyka i fizjoterapeuty. Wartość projektu to 295 tyś. zł (dotacja 280 tyś. osób).

 

ms

facebook