Dodana: 20 styczeń 2018 20:33

Zmodyfikowana: 20 styczeń 2018 20:33

W 2018 roku ruszy pierwszy nabór projektów w Programie Polska-Rosja

28 grudnia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła Program Polska-Rosja 2014-2020. Rząd polski podpisał trójstronne Porozumienie Finansowe dot. realizacji Programu, które zostało uprzednio zaakceptowane przez Federację Rosyjską oraz Komisję Europejską. Tym samym Program Polska-Rosja 2014-2020 został oficjalnie zatwierdzony do realizacji.

Ilustracja do artykułu slide_01.jpg

W I półroczu roku 2018 planowane jest przeprowadzenie otwartego naboru wniosków, który będzie obejmował wszystkie cztery priorytety Programu i będzie dotyczył projektów regularnych o wartości dofinansowania do 2,5 mln EUR.  

Podmioty z naszego regionu (z obszaru wsparcia opisanego poniżej) zainteresowane Programem mogą skorzystać z narzędzia służącego poszukiwaniu partnera z Obwodu Kaliningradzkiego. Narzędzie to zostało udostępnione przez Wspólny Sekretariat w Olsztynie na stronie:  http://www.plru.eu/pl/pages/14

W celu uzyskania dodatkowych informacji mogą Państwo również kontaktować się ze Wspólnym Sekretariatem http://www.plru.eu/pl/pages/16   lub Departamentem Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku pod numerami telefonów:
85 6654594, 85 6654 908.

Dokumentacja dotycząca naboru sukcesywnie będzie publikowana na stronie http://www.plru.eu/pl/pages/5. Wspólny Sekretariat Programu zorganizuje w trakcie naboru po 2 szkolenia dla potencjalnych beneficjentów w każdym z województw z obszaru Programu (m. in.
w Białymstoku i Suwałkach). O szkoleniach i innych ważnych wydarzeniach w Programie będziemy informować na portalu Wrota Podlasia.

 

Obszar Programu po stronie polskiej i rosyjskiej obejmuje następujące regiony:

  • województwo pomorskie (Polska); 
  • województwo warmińsko-mazurskie (Polska);
  • województwo podlaskie (Polska);
  • obwód kaliningradzki (Rosja).

 

Obszar Programu dzieli się na główny oraz przyległy.

Po polskiej stronie granicy obszar główny obejmuje:

  • podregiony: starogardzki, gdański i trójmiejski (województwo pomorskie);
  • podregiony: elbląski, olsztyński i ełcki (województwo warmińsko-mazurskie);
  • podregion suwalski (województwo podlaskie).

Po rosyjskiej stronie granicy obszar główny obejmuje:

  • obwód kaliningradzki

 

Obszary przyległe stanowią dwa podregiony:

  • podregion słupski (województwo pomorskie);
  • podregion białostocki (województwo podlaskie).

 

 

 

Strona Programu Polska-Rosja:   http://www.plru.eu/pl/ 

 

facebook