Dodana: 14 luty 2018 09:50

Zmodyfikowana: 14 luty 2018 09:50

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na projekty z zakresu promocji gospodarczej

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym, dotyczącym naboru wniosków do Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Podczas spotkania omówimy dokumentację i zasady naboru.

Ilustracja do artykułu coins-948603_960_720.jpg

Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2018 r. w godz. 10.00 – 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89 w sali 318. Formularz rejestracyjny oraz dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie spotkania.


W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie m.in. na udział w targach krajowych i zagranicznych, wizytach studyjnych i misjach zagranicznych, a także innych ważnych wydarzeniach o charakterze międzynarodowym. O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • JST i jednostki organizacyjne JST, ich związki i stowarzyszenia,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • porozumienia ww. podmiotów.

Należy pamiętać, że wnioskodawcy inni niż przedsiębiorstwa muszą zapewnić przedsiębiorcom udział w projekcie – ostatecznym odbiorcą wsparcia w ramach konkursu są przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu uzyskają Państwo na stronie ogłoszenia o naborze.

 

facebook