Dodana: 7 luty 2018 12:04

Zmodyfikowana: 7 luty 2018 12:04

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w dziedzinie ochrony zdrowia

W poniedziałek, 5 lutego, w urzędzie marszałkowskim przy ul. Poleskiej w Białymstoku wszyscy zainteresowani składaniem wniosków o dofinansowanie w ramach podziałania 8.4.1 mogli zapoznać się z wymogami konkursu.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

W spotkaniu wzięło udział 25 osób – przedstawicieli jednostek ochrony zdrowia z naszego regionu. Podczas spotkania zostały omówione m.in. kryteria wyboru projektów, a także wskaźniki, które mają być osiągnięte dzięki realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną zdrowia. Uczestnicy mieli też okazję omówić z pracownikami Instytucji Zarządzającej RPOWP kwestie, które mogą sprawić problemy.

W celu ułatwienia wnioskodawcom sięgania po fundusze, już niedługo będą organizowane pre-panele, czyli indywidualne konsultacje z poszczególnymi podmiotami, które chcą ubiegać się o środki w ramach konkursu z poddziałania 8.4.1.

Przypomnijmy, że nabór dotyczący infrastruktury ochrony zdrowia trwa od 31 stycznia do 30 marca tego roku. Jego budżet to 20 mln zł. Wsparciem mogą być objęte inwestycje w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz w innych obszarach, gdzie występuje leczenie dzieci.

 

facebook