Dodana: 6 marzec 2018 13:18

Zmodyfikowana: 6 marzec 2018 13:18

Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno i Członek Zarządu Województwa Stefan Krajewski podpisali dziś, 6 marca z burmistrzem Szczuczyna Arturem Kuczyńskim umowę na realizację projektu Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn. Gmina otrzyma prawie 1,3 mln zł dotacji z RPO na kupno i instalację instalacji paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne mieszkańców.

Ilustracja do artykułu IMG_4868.JPG

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej gminy Szczuczyn poprzez: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom, zmniejszenie opłat za energię elektryczną, ograniczenie zużycia energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych, zmniejszenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł w bilansie energetycznym gminy, podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie oszczędności gospodarowania energią. By wziąć udział w projekcie gmina musiała wygospodarować wkład własny w wysokości niemal 700 tys. zł (699 612 zł), by otrzymać dofinansowanie z RPO w wysokości 1 299 281 zł.

Projekt zostanie zrealizowany w III kwartale 2018 r.

(oprac. at)

facebook