Dodana: 8 październik 2018 14:17

Zmodyfikowana: 8 październik 2018 14:17

Samorząd w Brukseli. Od poniedziałku w stolicy Belgii - Europejski Tydzień Regionów i Miast

W poniedziałek rozpoczyna się w Brukseli XVI Europejski Tydzień Regionów i Miast, który zgromadzi ponad 6 tys. uczestników związanych z samorządem terytorialnym z całej Unii Europejskiej.

Ilustracja do artykułu etmir.jpg

Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne wydarzenie, podczas którego przedstawiciele unijnych instytucji, europejskich samorządów, organizacji pozarządowych, a także eksperci i naukowcy mają okazję wymieniać się wiedzą na temat rozwoju gmin, miast i regionów. Organizatorami wydarzenia są Europejski Komitet Regionów, który jest organem doradczym UE, i Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Szesnastej edycji imprezy przyświeca hasło "Za silną polityką spójności UE po 2020 roku".

W zaplanowanej na poniedziałek debacie otwarcia pn. "Przyszłością Europy jest spójność" wezmą udział m.in.: przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu oraz szef Europejskiego Komitetów Regionów Karl-Heinz Lambertz.

We wtorek przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów wygłosi orędzie na temat stanu Unii z perspektywy regionów i miast, które będzie nawiązywało do wrześniowego przemówienia Jean-Claude'a Junckera ze Strasburga. Odbędzie się to w obecności przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonio Tajaniego.

Komitet Regionów poinformował, że głównym tematem orędzia Lambertza będą najpilniejsze problemy stojące przed miastami i regionami w UE, m.in. przyszłość polityki spójności i negocjacje w sprawie długoterminowego budżetu UE. "Inicjatywę należy również postrzegać w szerszym kontekście toczącej się obecnie debaty na temat przyszłości Europy, a także z perspektywy zbliżających się wyborów europejskich 2019 i +Europy po Brexicie+" – podkreślono w komunikacie.

Głosami swoich członków Komitet Regionów przyjmie ponadto "zalecenia w sprawie przyszłości Europy" sporządzone na bazie szeroko zakrojonych konsultacji społecznych, w których wzięło udział łącznie ponad 40 tys. obywateli UE i 110 organów władz lokalnych i regionalnych, również z Polski.

Kończy to dwuletni dialog z mieszkańcami prowadzony w ramach cyklu debat "Rozważania nad Europą", ankiet i konsultacji z władzami samorządowymi, który odbywał się na prośbę przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. W proces zaangażowało się ponad 160 przedstawicieli Komitetu Regionów, który liczy 350 członków.

Na wtorek zaplanowano też debatę "Unia Energetyczna w ruchu - polityka spójności wspierająca regiony węglowe w okresie przejściowym" z udziałem m.in. wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, komisarza ds. unii energetycznej Marosza Szefczovicza, wiceministra energii Tomasza Dąbrowskiego oraz członki zarządu woj. śląskiego Małgorzaty Ochęduszko-Ludwik.

Program czterodniowego wydarzenia obejmuje w sumie ok. 100 sesji roboczych, wystaw i debat, a także ceremonię wręczenia nagród w konkursie na "najbardziej inspirujące i innowacyjne" projekty unijne RegioStars. W tym roku wśród 21 finalistów konkursu znalazły się dwa projekty transgraniczne z udziałem polskich samorządów.

Do finału trafił projekt "Zdrowie jest najważniejsze" zrealizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 przez gminę Kętrzyn (woj. warmińsko-mazurskie). Drugim finalistą został projekt "Torfowiska wysokie — unikalny obszar europejski" wdrażany przy wsparciu funduszy UE z Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 przez gminę Czarny Dunajec (woj. małopolskie). Laureatów nagrody poznamy we wtorek.

Dwa lata temu tytułem RegioStars w dwóch różnych kategoriach tematycznych nagrodzone zostały dwa polskie projekty: realizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie "Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej" oraz "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku".

Komitet Regionów UE, w którym zasiadają przedstawiciele samorządów z państw UE, podejmując liczne inicjatywy, apeluje o "utrzymanie w przyszłym unijnym budżecie silnej, obejmującej jedną trzecią wydatków, polityki spójności dla wszystkich regionów Unii Europejskiej". Wraz z innymi europejskimi stowarzyszeniami regionów i miast uruchomił akcję "sojusz na rzecz polityki spójności" (#CohesionAlliance), zbierając podpisy pod oficjalnym pismem w tej sprawie, które trafiło do unijnych instytucji.

Regiony i miasta uczestniczą w opracowywaniu większości polityk UE. Władze publiczne szczebla niższego niż krajowy w Unii Europejskiej odpowiadają za dwie trzecie inwestycji publicznych, które często wydatkowane są według przepisów prawnych UE.

Za: kurier.pap.pl
http://kurier.pap.pl/depesza/186646/Samorzad-w-Brukseli--Od-poniedzialku-w-stolicy-Belgii---Europejski-Tydzien-Regionow-i-Miast

facebook