Dodana: 12 czerwiec 2017 14:30

Zmodyfikowana: 13 czerwiec 2017 09:18

Rusza największy projekt w ramach RPOWP – Centrum Badań Innowacyjnych. Zarząd Województwa przekazał czek

Zarząd Województwa Podlaskiego przekazał dziś, 12 czerwca na ręce rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Adama Krętowskiego symboliczny czek na 131,6 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2017- 2020 na realizację projektu projekt „Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie prewencji chorób cywilizacyjnych i medycyny indywidualizowanej (CBI PLUS)”.

Ilustracja do artykułu IMG_5151.JPG

- To historyczny moment – podkreślał znaczenie projektu marszałek Jerzy Leszczyński – mam nadzieję, że stanie się siłą napędową dla rozwoju badań medycznych w naszym regionie, a po jego realizacji Białystok stanie się potęgą nie tylko w zakresie badań, ale i rozwiązań medycznych dla dobra naszych pacjentów.

 

- Nie jest to jedyny projekt, jaki otrzymuje dofinansowanie, ale jest to projekt kluczowy, o wyjątkowym wymiarze, wrażliwy społecznie. I co ważne, projekt, który w przyszłości będzie zarabiać – dodał wicemarszałek Maciej Żywno.

 

Projekt o wartości 188 mln zł (dofinansowanie z RPOWP – 131,6 mln zł) został ujęty w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa podlaskiego jako jeden z kluczowych projektów.

Jest kontynuacją projektu, który został zrealizowany w ramach RPOWP na lata 2017-2020 („Unowocześnienie aparatury badawczej jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS”, wartość 34,8 mln zł, dofinansowanie 29,6 mln zł).

 

- Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest to inwestycja, czujemy powagę odpowiedzialności, jaka na nas ciąży. I nie chodzi tylko o Uniwersytet medyczny, ale i przedsiębiorców, z którymi współpracę chcemy w ramach projektu podjąć. Oczywiście wierzymy, że nam się uda – powiedział rektor UMB Adam Krętowski i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do podpisania umowy.

 

W ramach projektu CBI PLUS powstanie Wschodnioeuropejski Ośrodek Sekwencjonowania Genomu Ludzkiego, Centrum Gromadzenia i Transmisji Danych, Laboratorium Nutraceutyczne, Biobank Onkologiczny.

 

Projekt obejmuje:

  • zakup aparatury do 5 jednostek, w których kluczowymi obszarami badań naukowych są m.in. choroby cywilizacyjne, tj. cukrzyca i otyłość, a także przewlekłe choroby nerek i wątroby, czy choroby nowotworowe;
  • utworzenie 8 nowych laboratoriów w ramach Centrum Przeciwdziałania Zdrowotnym Skutkom Starzenia;
  • rozwój ośrodka Centrum Prewencji i Medycyny Spersonalizowanej, w tym: utworzenie nowego laboratorium Ośrodka Badań Populacyjnych i Telemedycyny, stworzenie i wyposażenie nowego laboratorium Centrum Medycyny Regeneracyjnej (które może się przyczynić do rozwiązania problemu niedoboru organów do przeszczepów oraz problemu odrzucenia przeszczepionego organu);
  • budowę nowego budynku i wyposażenie Białostockiego Centrum Obrazowania Molekularnego, które ma poprawić wykrywalność i skuteczność leczenia chorób cywilizacyjnych.

W sumie, wspartych zostanie aż 21 laboratoriów badawczych. Co ważne, z aż 11 z nich będą mogli korzystać przedsiębiorcy; 33 naukowców będzie pracowało w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej; 11 przedsiębiorstw będzie korzystało z laboratoriów badawczych dofinansowanych w ramach projektu; 35 projektów badawczo-rozwojowych będzie realizowanych przy wykorzystaniu infrastruktury dofinansowanej w ramach projektu.

Zakupiona zostanie aparatura badawcza, utworzone nowe laboratoria. Projekt przyczyni się m.in. do wzrostu innowacyjności całego regionu, wzmocnienia współpracy z przedsiębiorcami i podniesienia jakości badań naukowych w zakresie diagnostyki i profilaktyki chorób osób starszych.

- Wszystko robimy po to, by na końcu skorzystał pacjent – zapewniał rektor Adam Krętowski. 

Zobacz relację z wydarzenia: 

http://tv.wrotapodlasia.pl/itv/101106/Dofinansowanie_Centrum_Badan_Innowacyjnych_przy_Uniwersytecie_Medycznym_w_Bialymstoku_.html 

facebook