Dodana: 20 grudzień 2019 13:24

Zmodyfikowana: 20 grudzień 2019 13:24

Pożyczka zamiast dotacji. Przyszłość unijnej pomocy

Na temat modeli finansowych, możliwych do zastosowania w regionie, rozmawiano na posiedzeniu rady inwestycyjnej do spraw wsparcia zwrotnego, które odbyło się w piątek, 20 grudnia, w urzędzie marszałkowskim. Wzięli w nim udział również eksperci Banku Światowego.

Ilustracja do artykułu IMG_7122 (1280x853).jpg

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach efektywnego wykorzystania środków zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, czyli pieniędzy z udzielonych pożyczek. W jej skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz przedstawiciele  białostockich uczelni wyższych.

Na piątkowym posiedzeniu członkowie Rady spotkali się z przedstawicielami Banku Światowego. Dyskutowali na temat wykorzystania środków zwrotnych w sposób atrakcyjny dla beneficjentów i korzystny dla województwa.

To bardzo ważny temat, ponieważ w kolejnych perspektywach finansowych właśnie instrumenty finansowe, czyli np. pożyczki, będą dominującą formą wsparcia unijnego. Dlatego trzeba je jak najlepiej zaprojektować.

blm

facebook