Dodana: 23 grudzień 2019 09:18

Zmodyfikowana: 23 grudzień 2019 09:18

Potencjalne kierunki współpracy w Programie Litwa-Polska po 2020 r. Warsztaty regionalne

Zapraszamy do udziału w warsztatach pt. „Kierunki współpracy transgranicznej INTERREG Litwa-Polska 2021-2027”. Spotkanie odbędzie się 16 stycznia 2020 r. w subregionie ełckim ( dokładna lokalizacja zostanie podana w późniejszym terminie)

Ilustracja do artykułu interreg_Lietuva-Polska_PL_CMYK.jpg

Warsztaty adresowane są do instytucji w tym potencjalnych beneficjentów nowej edycji Programu współpracy transgranicznej Interreg VI-A Litwa Polska na lata 2021-2027 z województw warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

Celem spotkania będzie dyskusja nad kierunkami interwencji Programu Litwa-Polska w kolejnej  perspektywie finansowej UE po 2020 r. połączona z podsumowaniem jego dotychczasowych rezultatów, analizą specyfiki obszaru kwalifikowalnego, przykładami dobrych praktyk ze współpracy transgranicznej w innym obszarze geograficznym (Interreg Polska-Saksonia) oraz prezentacją wniosków wynikających z projektu rozporządzenia ws. Interreg na lata 2021-2027.

Prelegentami i ekspertami będą przedstawiciele województw (warmińsko-mazurskie, podlaskie), instytucji Programu (Wspólny Sekretariat w Wilnie, Regionalne Punkty Kontaktowe) oraz zewnętrzni eksperci (przedstawiciel programu INTERACT oraz Programu Interreg Polska-Saksonia). Uczestnicy warsztatów zostaną poproszeni także o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego przyszłości Programu, w którym będą mogli m.in przedstawić preferowane kierunki i tematy współpracy transgranicznej nowej edycji programu Interreg Litwa-Polska.

Prosimy osoby z województwa podlaskiego zainteresowane udziałem w warsztatach o zarejestrowanie się drogą elektroniczną  do dnia 13 stycznia 2020 r. 
O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń, po osiągnięciu maksymalnej liczby zgłoszeń rejestracja nie będzie możliwa.

Z przyczyn organizacyjnych każda instytucja może zgłosić maksymalnie  dwóch uczestników.

Link do programu spotkania i rejestracji  znajduje się tutaj

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska

Białystok, ul. Poleska 89, tel. 85 6654 594

 

 

facebook