Dodana: 31 maj 2019 12:58

Zmodyfikowana: 31 maj 2019 13:23

Ponad 1 mln zł dotacji na łomżyńską Akademicką Szkołę Ponadgimnazjalną

Pięćdziesięciu uczniów i siedmiu nauczycieli Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej w Łomży zostanie objętych kompleksowych programem rozwojowym. A wszystko to dzięki wsparciu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (RPO). Umowę o dotację podpisali w czwartek (30 maja br.) marszałek Marek Olbryś, Roman Engler, rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (organ prowadzący szkołę) i Bohdan Nowicki, dyrektor łomżyńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Ilustracja do artykułu DSCF1743.jpg

Projekt, którego wartość wynosi ponad 1 mln 290 tyś zł. pozwoli na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego, matematyki i informatyki. Przewidziane są także indywidualne sesje psychologiczne uwzględniające potrzeby uczniów. Młodzi ludzie zyskają także szanse na uzyskanie kompetencji zawodowych: uprawnień elektrycznych (SEP).

Na tym jednak nie koniec. Pieniądze przekazane przez zarząd województwa pozwolą na zorganizowanie grupowych warsztatów psychologiczno-pedagogicznych oraz spotkań panelowych z przedsiębiorcami, staży zawodowych w przedsiębiorstwach dla uczniów i nauczycieli, kursów przygotowawczych na studia. Uczestnicy projektu zostaną także objęci pomocą stypendialną. Dla wybitnych uczniów planowany jest obóz naukowy, ale także studia podyplomowe dla nauczycieli. Utworzona zostanie również nowa pracownia zawodowa niezbędna do kształcenia uczniów w zawodzie technik elektryk.

- Cieszę się tym bardziej, że jest to program skierowany do szkolnictwa zawodowego. Ludzi z uprawnieniami technicznymi brakuje na rynku pracy – zaznaczył marszałek Olbryś. – O wartości projektu świadczy najlepiej fakt, że określone w nim cele znalazły uznanie zespołu oceniającego wniosek o dotację i stąd ten wspaniały efekt.

Marszałek Marek Olbryś zachęcił też innych, by aplikowali o wsparcie finansowe obszarów stanowiących nisze gospodarcze, co może się przełożyć na konkretne miejsca pracy.

Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Roman Engler podkreślił, że przekazane dotacje pozwolą na bardziej efektywną naukę uczniów Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej, ale także podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli, a w efekcie duże zadowolenie ze strony pracodawców, którzy dzięki projektowi pozyskają w przyszłości lepszych pracowników.

- Realizacja projektu da nam szansę stać się jedną z wiodących szkół średnich – zaznaczył.

Projekt będzie realizowany od początku sierpnia br. do końca lipca roku przyszłego.

ms

facebook