Dodana: 13 grudzień 2019 12:06

Zmodyfikowana: 13 grudzień 2019 12:06

Ocena systemu wdrażania i wstępny pomiar rezultatów instrumentu RLKS w województwie podlaskim

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania ewaluacyjnego pn. "Ocena systemu wdrażania i wstępny pomiar rezultatów instrumentu RLKS w województwie podlaskim" zleconego przez Departament Rozwoju Regionalnego.

Ilustracja do artykułu Raport końcowy_RLKS.jpg

Głównym celem badania było dokonanie analizy i ocena trafności rozwiązań przyjętych na poziomie regionalnym i na poziomie lokalnych strategii rozwoju w zakresie wdrażania instrumentu RLKS oraz wstępny pomiar skuteczności zastosowanej koncepcji wdrażania tego instrumentu.

Cele szczegółowe badania obejmowały:

  1. Ocenę trafności rozwiązań/mechanizmów wdrażania RLKS przyjętych na poziomie regionalnym;
  2. Ocenę trafności rozwiązań/mechanizmów wdrażania RLKS przyjętych w wybranych lokalnych strategiach rozwoju na przykładzie 6 case studies;
  3. Wstępną ocenę rezultatów wdrażania instrumentu RLKS na przykładzie analizowanych case studies.

 

Przedmiotowe badanie zostało wpisane do Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania

facebook