Dodana: 19 maj 2019 21:55

Zmodyfikowana: 19 maj 2019 21:55

O Partnerstwie Wschodnim z marszałkami w Brukseli

W Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyła się w czwartek (16 maja br.) konferencja „Partnerstwo Wschodnie po 2020 r. W poszukiwaniu nowych priorytetów na kolejne 10 lat”. W wydarzeniu wzięli udział m.in. marszałkowie województw Polski Wschodniej. Województwo podlaskie reprezentował marszałek Artur Kosicki.

Ilustracja do artykułu Bruksela1.jpg

− Potencjał krajów Partnerstwa Wschodniego jest niewykorzystany, a może służyć rozwojowi Europy – mówił, otwierając konferencję Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, który był gospodarzem tego spotkania. – Partnerstwo, zwłaszcza w relacjach samorządowych jest bardzo ważne i potrzebne – podkreślił.

Program Partnerstwa Wschodniego obchodzi w tym roku swoje 10-lecie, podobnie jak Dom Polski Wschodniej w Brukseli. Dlatego konferencja stałą się doskonałą okazją do podsumowania współpracy i podzielenia się swoimi doświadczeniami.

Samorządowy wymiar partnerstwa

Podczas konferencji przedstawiono m.in. dotychczasową współpracę województw podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego z krajami należącymi do Partnerstwa Wschodniego. Marszałkowie – Jarosław Stawiarski (Lubelskie), Władysław Ortyl (Podkarpackie) oraz wicemarszałkowie – Renata Janik (Świętokrzyskie) i Miron Sycz (Warmińsko-Mazurskie) zaprezentowali, co już udało się zrealizować dzięki Partnerstwu oraz programom transgranicznym. Są to zarówno inwestycje, jak i projekty kulturalne czy społeczne.

Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego mówił o efektach programów transgranicznych, a zwłaszcza programu Polska-Białoruś-Ukraina. Dzięki niemu zostało zrealizowanych kilkadziesiąt przedsięwzięć z zakresu infrastruktury społecznej, opieki zdrowotnej, edukacji, turystyki, ochrony dziedzictwa kulturowego, bezpieczeństwa oraz infrastruktury i obsługi przejść granicznych. Marszałek zaznaczył, że potrzebne są kolejne inwestycje, które sprawią, że współpraca ze Wschodem będzie bardziej efektywna.

− Cieszę się, że Komisja Europejska planuje zwiększenie budżetu na programy transgraniczne w nowej perspektywie. Nie powinno się to jednak odbywać kosztem Polski Wschodniej i wsparcia finansowego dla naszych regionów – podsumował swoje wystąpienie marszałek Artur Kosicki, który jest również przewodniczącym komisji ds. Polski Wschodniej przy Związku Województw RP.

Sukcesy i nowe wyzwania

O tym, co udało się osiągnąć w czasie 10 lat realizacji inicjatywy Partnerstwa Wschodniego rozmawiali również przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Sąsiedztwa i Rozszerzenia Komisji Europejskiej, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Parlamentu Europejskiego, Stałego Przedstawicielstwa RP w UE, ambasadorowie i konsulowie krajów Partnerstwa Wschodniego.

Jakie są efekty programu? To m.in. ponad 35 tys. miejsc pracy i 70 tys. firm, które skorzystały ze wsparcia w krajach objętych partnerstwem. To też inwestycje w drogi, kolej, centra logistyczne czy przejścia graniczne, a także podnoszenie kompetencji młodych ludzi.

− Inicjatywa stała się bardziej dojrzała, zorientowana na efekty – wskazywał Piotr Szulga, zastępca Ambasadora Białorusi w Królestwie Belgii. Podkreślił także, że w przyszłości jedną z najważniejszych kwestii w ramach Partnerstwa Wschodniego powinien być rozwój handlu, a także usprawnienia na granicach.

Partnerstwo Wschodnie po 2020 roku ma przyjąć nową, bardziej zinstytucjonalizowaną formę, a także mocniej wspierać współpracę sektorową (celną, energetyczną, cyfrową, komunikacyjną) oraz dążyć do dalszego zbliżania prawodawstwa krajów należących do tego programu.

is

 Fot. Michał Mielniczuk

Partnerstwo Wschodnie to program określający wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Program został zapoczątkowany działaniami polskiej dyplomacji, przy wsparciu Szwecji w 2009 roku, ale sam pomysł realizacji takiej inicjatywy pojawił się już w 2006 roku.

Partnerstwo Wschodnie ma na celu zacieśnienie współpracy z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią. Kraje te mogą liczyć m.in. na preferencje handlowe, ułatwienia wizowe i różnego rodzaju programy pomocowe.

 

facebook