Dodana: 2 październik 2019 10:38

Zmodyfikowana: 2 październik 2019 10:38

Nowy Program Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2021-2027

Instytucje odpowiedzialne rozpoczęły prace nad przygotowaniem nowego Programu Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2021-2027. Będzie on realizowany w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) i Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej. Jedną z najważniejszych decyzji dotyczących nowego Programu jest wybór celów tematycznych, które ma on realizować. Zgodnie z założeniami nowych regulacji prawnych, Program musi koncentrować się na kilku wybranych zagadnieniach (koncentracja tematyczna). Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej tematów, które nowy Program ma rozwijać. Wypełniając ankietę prosimy, by wskazali Państwo, co w Państwa ocenie jest najistotniejsze dla rozwoju obszaru Programu, które z celów zasługują na podjęcie w nowej perspektywie. Chcemy, by podmioty funkcjonujące na obszarze przygranicznym miały wpływ na tę kluczową decyzję.

Ilustracja do artykułu Trzy flagi na białym tle.jpg

Ankieta i informacje na ten temat - link do strony.

Jednocześnie przypominamy, że Wspólny Komitet Monitorujący Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zdecydował o zorganizowaniu 3. naboru projektów. Nabór zostanie zorganizowany w 4 kwartale 2019 r. i będzie dotyczyć mikroprojektów i celu tematycznego DZIEDZICTWO. Budżet przeznaczony na konkurs to min. 1 054 015,79 euro. Wnioskodawcy mikroprojektów będą mogli ubiegać się o dofinansowanie od 20 tys. do 60 tys. euro. Obecnie opracowywana jest dokumentacja dotycząca szczegółowych zasad planowanego naboru.  Więcej informacji o Programie - link do strony

facebook