Dodana: 11 czerwiec 2019 09:55

Zmodyfikowana: 11 czerwiec 2019 09:55

Nowa publikacja o regionie

Regionalne Obserwatorium Terytorialne działające przy UMWP przeanalizowało region pod kątem zróżnicowania poszczególnych powiatów i gmin w wybranych obszarach polityki społecznej. Efektem prac jest dokument pn.: „Analiza sytuacji wewnątrzregionalnej w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w województwie podlaskim”.

Ilustracja do artykułu podlaskie.jpg

W oparciu o dostępne dane pochodzące m.in. ze statystyki publicznej, ROT zaprezentował wybrane wskaźniki analizy sytuacji społeczno – ekonomicznej województwa podlaskiego w obszarach oddziaływania EFS. Szczególnie zwrócił uwagę na poziom dostępności usług (aktywnej integracji, usług społecznych oraz zagadnienia ekonomii społecznej i solidarnej). Ocenie zostały też poddane usługi aktywizacji społeczno – zawodowej.

Cel analizy został dostosowany do „Wytycznych  w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”, które nakładają na Instytucje Zarządzające obowiązek realizacji i profilowania interwencji (ukierunkowania wsparcia EFS) w oparciu o analizę sytuacji wewnątrzregionalnej.

Publikacja w załączniku.

Opr. art/Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Departament Rozwoju Regionalnego

http://rot.wrotapodlasia.pl

 

Pliki do pobrania

facebook