Dodana: 8 luty 2018 10:20

Zmodyfikowana: 8 luty 2018 10:20

Możliwość dofinansowania projektów pilotażowych związanych z zatrudnieniem, zdrowiem, transportem, wielojęzycznością oraz współpracą instytucji

1 lutego 2018 r. Komisja Europejska ogłosiła nabór na projekty pilotażowe b-solutions dla partnerstw transgranicznych oraz instytucji wewnątrz struktur UE z zakresu likwidacji barier przygranicznych. Wnioskodawcy otrzymają pakiet informacyjny, wsparcie pomocy technicznej, określoną stronę internetową. Panel ekspertów wybierze maksymalnie 20 projektów do omówienia z Komisją Europejską, które będą mogły uzyskać dofinansowania do 20 tys. euro, płatne w dwóch ratach. Termin na składanie wniosków upływa 30 kwietnia 2018 r.

Ilustracja do artykułu bsolutions.jpg

Projekty pilotażowe muszą dotyczyć kwestii związanych z zatrudnieniem, zdrowiem, transportem, wielojęzycznością oraz współpracą instytucji i mogą być wdrażane maksymalnie przez okres 15 miesięcy, począwszy od czerwca 2018 r. 

b-solutions jest inicjatywą powołaną do rozwiązywania prawnych i administracyjnych problemów/barier transgranicznych wzdłuż wewnętrznych granic EU promowaną przez DG REGIO. Powyższa inicjatywa będzie trwać przez okres 2 lat a jej głównym celem jest identyfikacja i promocja trwałych metod rozwiazywania prawnych i administracyjnych problemów transgranicznych na wewnętrznych granicach EU.

Więcej informacji znajduje się po linkiem https://www.b-solutionsproject.com

facebook