Dodana: 13 marzec 2018 14:09

Zmodyfikowana: 13 marzec 2018 14:09

Komisja Europejska bada potencjał regionu

Dziś, 13 marca, podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zostały zaprezentowane pierwsze wyniki tych badań. To element szerszego przedsięwzięcia realizowanego przez Komisję Europejską w Podlaskiem, w który zaangażowane są uczelnie, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu i samorządy.

Ilustracja do artykułu P1470959.jpg

Wstępne wyniki diagnozy ekosystemu badawczo-rozwojowego w województwie podlaskim przedstawił Dariusz Wiatr, ekspert Komisji Europejskiej. Wskazał on na m.in. specyficzne potrzeby i bariery, którymi należy się zająć, aby zwiększyć efektywność transferu technologii i współpracy między przedsiębiorstwami a uczelniami.

Wyniki badania są ważne dla urzędu marszałkowskiego. Dzięki nim będzie można ocenić i ewentualnie zmodyfikować kierunki wsparcia w dziedzinie B+R w obecnej perspektywie, ale też dobrze przygotować się do kolejnej.

W dzisiejszym spotkaniu, któremu przewodniczył Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego, wzięli udział przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej Anna Modzelewska i Krzysztof Wójcik, przedstawiciele uczelni biorących udział w badaniu, Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz przedsiębiorcy. 

 

is

 

facebook