Dodana: 7 sierpień 2018 12:03

Zmodyfikowana: 7 sierpień 2018 14:18

Kolejne umowy z RPO podpisane. Pieniądze trafią na inwestycje w oświatę, zdrowie i promocję podlaskich przedsiębiorców

Tradycyjnie już, wtorki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oznaczają podpisywanie kolejnych umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Tym razem było ich trzynaście.

Ilustracja do artykułu IMG_0859.JPG

– Staramy się praktycznie co tydzień pokazywać, że kontraktujemy nowe umowy, nowe wnioski zostają uruchamiane w ramach RPO – mówił przed rozpoczęciem podpisywania umów Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego. – Dzisiejsze umowy dotyczą wsparcia szkół, ochrony zdrowia i promocji przedsiębiorczości. RPO mocno przyspiesza, zależy nam na tym, żeby środki zostały wydawane.

- Żartobliwie, do znudzenia mogę opowiadać, że te wtorki przypominają mi „Cesarza” Ryszarda Kapuścińskiego u którego codziennie między 9 a 10 przypadała godzina nominacji. U nas wtorki o godz. 9, to taka godzina podpisywania umów, takich finansowych nominacji do realizacji projektów za które państwu jako beneficjentom dziękujemy – dodał wicemarszałek Maciej Żywno. – Dziękujemy za odwagę, za pomysł, za chęć realizowania przedsięwzięć w naszym regionie, bo to od tego  zależy w jakim kierunku będziemy jako region się rozwijali. Trzymamy kciuki za realizację i prosimy o kolejne projekty i dobrą realizację tych obecnych.

W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego umowy z beneficjentami podpisywali: marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałkowie: Anna Naszkiewicz i Maciej Żywno.

                                   

Beneficjent: Gmina  Radziłów

Tytuł projektu: „Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów”

Wartość projektu: 218,4 tys. zł

Dofinansowanie: 185,6 tys. zł

- Te pieniądze pozwolą nam na utworzenie trzech placów zabaw w miejscowościach: Karwowo, Mścichy i Radziłów. Zostaną zamontowane ogrodzenia, ławki, zabawki, np.: konik sprężynowiec, zjeżdżalnie, piaskownice, huśtawki – mówi wójt Krzysztof Milewski. - Wyposażenie będzie bezpieczne dla korzystających z niego dzieci. Place będą gotowe w maju 2019 roku.

____________________________________________

Beneficjent: Gmina  Jaświły

Tytuł projektu: „Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy  wiejskiej”

Wartość projektu: 410,7 tys. zł

Dofinansowanie 349,1 tys. zł

- Te pieniądze posłużą na utworzenie świetlicy dla niedużej, ale bardzo prężnie działającej wsi Dzięciołowo w naszej gminie – mówi wójt Jan Joka. – Chcielibyśmy bardzo podziękować zarządowi za to, że ten projekt będzie mógł zostać zrealizowany.

Dzięki dofinansowaniu z RPOWP, zostanie przebudowany budynek po dawnej szkole w miejscowości Dzięciołowo. Będzie tam urządzona świetlica wiejska, w której działać ma Klub Seniora. Zostanie wyposażony w meble i telewizor. Ze świetlicy będą korzystać osoby powyżej 50 lat, osoby niepełnosprawne, niesamodzielne, bezrobotne.

_________________________________________________

Beneficjent:  Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI

Tytuł projektu: Kompetentny i kreatywny uczeń/uczennica SP w Jabłoni Kościelnej

Wartość projektu: 136 tys. zł

Dofinansowanie: 127,5 tys. zł

- To już kolejny nasz projekt, po poprzednich trzech, jaki realizujemy – opowiadał prezes Piotr Grzegorz Bendiuk. - Będą prowadzone zajęcia z języka angielskiego, matematyczno-przyrodnicze, dydaktyczno-wyrównawcze, warsztaty rozwijające. Pracownie zostaną wyposażone w potrzebny do zajęć sprzęt, np. komputerowy.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych, posługiwania się językiem angielskim oraz rozwoju społeczno-intelektualnego, poprawy wymowy i rozwoju kreatywności 85 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej.

____________________________________________________

Beneficjent:  Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Tytuł projektu: K jak kompetencje – wsparcie uczniów/uczennic i nauczycieli SP w Wiźnie

Wartość projektu: 231,1 tys. zł

Dofinansowanie: 215,3 tys. zł

- Bardzo się cieszymy, że te środki trafią do Wizny i będą służyć najmłodszym mieszkańcom – mówi prezes Tomasz Kozłowski. – To wielka sprawa móc wspólnie z dziećmi tworzyć ten projekt.

Projekt ma spowodować wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, posługiwania się językiem angielskim, przedsiębiorczości oraz rozwój emocjonalno-społeczny 85 uczniów Szkoły Podstawowej im. Obrońców Wizny w Wiźnie oraz 25 uczniów klas dotychczasowego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wiźnie. Projekt zakłada też wzrost kompetencji zawodowych 25 nauczycieli SP w Wiźnie:  w posługiwaniu komputerami i kompetencji kluczowych. Aby osiągnąć ten cel, będą prowadzone szkolenia dla nauczycieli, zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne i matematyczne, rozwijające kompetencje przyrodnicze, dydaktyczno-wyrównawcze, języka angielskiego, socjoterapeutyczne, przygotowujące do egzaminu, warsztaty z przedsiębiorczości.

___________________________________________________

Beneficjent: Gmina Juchnowiec Kościelny

Tytuł projektu: Przedszkola marzeń

Wartość projektu: 1,3 mln zł

Dofinansowanie: 1,1 mln zł

- Dzięki temu projektowi powstały i jeszcze powstaną nowe miejsca dla naszych najmłodszych. Będą to pięknie wyposażone przedszkola z nowymi placami zabaw, rodziców z pewnością zaś ucieszy to, że te środki pozwolą nam na prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi – mówi Barbara Klimaszewska, dyrektor Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym.

Gmina Juchnowiec Kościelny wybuduje nowe przedszkole w Księżynie, który będzie służyć 3-4 latkom. W budynku powstaną 2 sale dydaktyczne, 2 sale wielofunkcyjne, łazienki, szatnia, stołówka, część administracyjna oraz zaplecze kuchenne i techniczne oraz pokoje na pomoce dydaktyczne. Z kolei przedszkole w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zostanie przebudowane na potrzeby dzieci 3-4 letnich. W obu miejscach powstaną nowoczesne place zabaw.

____________________________________________________

Beneficjent: Gmina Grodzisk

Tytuł projektu: „Radość w nauce - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół  w Grodzisku na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych uczniów”

Wartość projektu: 702, tys. zł

Dofinansowanie: 666,5 tys. zł

- Ten projekt pozwoli nam na rozwijanie kompetencji kluczowych: pozwoli na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów, ale tez zakup nowego sprzętu czy nawet wycieczki – mówi Mariusz Gawrysiuk, dyrektor w Zespole Szkół w Grodzisku.

Projekt ma celu podniesienie kompetencji językowych, matematycznych, naukowo- technicznych, informatycznych, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, kreatywności, innowacyjności, pracy w zespole u 224 uczniów Zespołu Szkół w Grodzisku. 36 nauczycieli będzie podnosiło kwalifikacje i kompetencje, a przez dwa lata 20 najzdolniejszych uczniów będzie otrzymywać stypendia.

Zaplanowano realizację zajęć rozwijających oraz dydaktyczno-wyrównawczych z  języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości, kompetencji cyfrowych, przedmiotów przyrodniczych. Pracownie przedmiotowe zostaną wyposażone w  narzędzia i pomoce dydaktyczne, a pracownie informatyczne w nowoczesny sprzęt. Ponadto ma zostać utworzona wewnątrzszkolna sieć komputerowa.

__________________________________________

Beneficjent: Fundacją Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych MACTO (dwa projekty)  

- Oba projekty dotyczą przede wszystkim wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – mówi Marta Kuczuk, członek zarządu MACTO. – Doposażymy dzięki temu szkolne pracownie, uczniowie wezmą udział w zajęciach rozwijających.                

  1. Tytuł projektu: Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 1w Wysokiem     Mazowieckiem

Wartość projektu ogółem: 1 mln zł

Dofinansowanie: 974,9 tys. zł

Projekt ma rozwijać kompetencje 399 uczniów, w tym 81 uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 36 nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem. Uczniowie wezmą udział w zajęciach rozwijających kompetencje cyfrowe i kluczowe. Doposażone zostaną szkolne pracownie przedmiotowe i komputerowe.

  1. Tytuł projektu: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce”

Wartość projektu: 414,7 tys. zł

Dofinansowanie: 393,9 tys. zł

Pomoc uzyska 57 uczniów, w tym 17 o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oraz 13 nauczycieli. W ramach projektu przewidywane jest: kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wsparcie postaw przedsiębiorczości, kreatywności, inicjatywności wśród wszystkich uczestników projektu, nauczanie metodą eksperymentu. Będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające, wyjazdy edukacyjne. Pracownie informatyczne i matematyczno-przyrodnicze zostaną wyposażone w niezbędne pomoce, m.in. narzędzia do nauczania przyrody, sprzęt komputerowy.

___________________________________________

Beneficjent: Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Tytuł projektu: Targujemy wspólnie z Klastrem Obróbki Metali

 Wartość projektu: 114 tys. zł

Dofinansowanie:  72,5 tys. zł

- Dzięki dofinansowaniu z RPOWP, dziesięć firm: Alex, Ferrox, Zakrem, Art-Motor, Budard Polska, Technology Applied, D-Tech, Demex, Lean Systems, White Hill oraz Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (jako koordynator) z Klastra Obróbki Metali  wzięło udział w Targach Kooperacji Przemysłowej ITM Subcontracting 2018 w Poznaniu w dniach 5-8 czerwca 2018 roku – mówi prezes zarządu Sebastian Rynkiewicz.

_____________________________________________________

Beneficjent: „Salag” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka  komandytowa 

Tytuł projektu: Atrakcyjne produkty  firmy SALAG konkurencją na rynkach zachodnich

Wartość projektu: 184,7 tys. zł

Dofinansowania: 92,2 tys. zł

- Mam nadzieję, że dzięki udziałowi w targach w Dubaju rozpoczniemy sprzedaż na rynkach Bliskiego Wschodu i zwiększymy naszą produkcję i sprzedaż – mówi Radosław Mroczkowski, prezes spółki „Salag”. – Targi odbędą się w listopadzie tego roku.

Dofinansowanie spółka przeznaczy na udział w zagranicznych targach handlowych BIG5 organizowanych w Dubaju w dniach 26-29.11.2018 roku, związanych z wykończeniem wnętrz. Zamierza zaprezentować tam innowacyjne deski tarasowe, które planuje wprowadzić na rynek. Deski to efekt prac badawczo-rozwojowych firmy. Można je zamontować bez użycia narzędzi. Firma czeka na patent. Udział w targach BIG5 daje firmie szansę nawiązania kontaktów handlowych na poziomie międzynarodowym.

______________________________________________

Beneficjent:  Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Dobre, bo z Podlasia. Promocja województwa i lokalnych firm spożywczych na międzynarodowych targach SIAL Paris 2018

Wartość projektu: 591 tys. zł

Dofinansowanie: 448,8 tys. zł

- Ten projekt ma umożliwić naszym regionalnym firmom produkującą zdrową żywność zaprezentowanie się na wielkich targach żywności w Paryżu – mówi Andrzej Parafiniuk, prezes PFRR. – My, jako firma to organizujemy, zapewniamy logistykę i kontakty a weźmie w tym udział dziesięć firm z Podlaskiego.

Na targi SIAL Paris 2018, dzięki dotacji, pojedzie dziesięć firm: trzy średnie oraz siedem mikro- i małych z branży spożywczej, oraz, jako lider projektu, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Branża zalicza się do rdzenia inteligentnych specjalizacji województwa.  Firmy mają duży potencjał, dlatego udział targach w Paryżu, które są jednymi z największych na świecie to dla nich duża szansa. Na wspólnym stoisku wystawienniczym eksponowane będą towary eksportowe oraz promowany nasz region. Firmy zamierzają podpisać 5 kontraktów międzynarodowych oraz 10 listów intencyjnych.

_______________________________________

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

Tytuł projektu: Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę  medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Wartość projektu: 4,2 mln zł

Dofinansowanie: 3,4 mln zł

Dzięki dotacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach uruchomi poradnie: kardiologiczną, urazowo-ortopedyczną i chorób płuc, a także kupi na ich potrzeby sprzęt i aparaturę medyczną. Wyposaży również pracownię badań nieinwazyjnych serca oraz salę intensywnej opieki medycznej na oddziale chorób wewnętrznych i geriatrii oraz gabinet zabiegowy na oddziale chirurgicznym.

________________________________________ 

Beneficjent: Gmina Choroszcz

Tytuł projektu: „Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Choroszcz”

Wartość projektu: 1,4 mln zł

Wartość dofinansowania: 1,1 mln zł

- Gmina Choroszcz rozbuduje i doposaży przedszkole w Choroszczy oraz plac zabaw. W nowej części budynku powstaną dwie sale opiekuńczo-wychowawcze z węzłami sanitarnymi i magazynami podręcznymi, pomieszczenie magazynowe. Kupione zostaną m.in. meble, sprzęt audio, laptop, projektor, ekran, mikroskopy, telewizor, tablica interaktywna, a także wyposażenie kuchni – mówi o projekcie Robert Wardziński, burmistrz Choroszczy.

(mk, bl)
video: Bogdan Bednarek

facebook