Dodana: 12 grudzień 2018 14:36

Zmodyfikowana: 12 grudzień 2018 14:36

Fundusze norweskie – trwa nabór na projekty dotyczące dialogu społecznego i godnej pracy

Innovation Norway, operator programu "Dialog społeczny - Godna praca", ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków dla uprawnionych beneficjentów z 11 państw-beneficjentów, w tym z Polski. Celem programu, finansowanego z Funduszy norweskich, jest wzmocnienie współpracy trójstronnej pomiędzy organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i władzami publicznymi oraz promocja godnej pracy. Program ma przyczynić się do lepszego radzenia sobie przez państwa-beneficjentów z wyzwaniami związanymi z wysokim bezrobociem oraz z zapewnieniem warunków dla godnej pracy.

Ilustracja do artykułu logo norway grants.jpg

Informacje na temat naboru są dostępne na https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/social-dialogue---decent-work/2014-2021/

Wnioskodawcami mogą być instytucje z państwa-beneficjenta lub Norwegii. Szczegółowe informacje dotyczące warunków kwalifikowalności zawarte są w tekście ogłoszenia o naborze.

Konkurs potrwa do 7 lutego 2019 roku (czwartek) do godz. 13.00 czasu lokalnego.

Na ww. stronie można znaleźć także informacje o konkursie na tzw. wsparcie podróży, tj. na dofinansowanie bezpośrednich kontaktów w celu ułatwienia tworzenia partnerstw pomiędzy polskimi instytucjami a instytucjami z Norwegii z zamiarem złożenia wspólnego wniosku aplikacyjnego.

Wszelkie pytania dotyczące ww. naboru proszę wysyłać na adres: decentwork@innovationnorway.no

 Za:  http://www.eog.gov.pl/strony/wiadomosci/ruszyl-nabor-na-projekty-dotyczace-tematyki-dialogu-spolecznego-i-godnej-pracy/

facebook