Dodana: 25 maj 2018 12:47

Zmodyfikowana: 25 maj 2018 14:56

Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020" zleconego przez Departament Rozwoju Regionalnego.

Ilustracja do artykułu Ewaluacja systemu realizacji RPOWP 2014-2020.jpg

Celem badania było wskazanie przyczyn opóźnień we wdrażaniu Programu, wskazanie ewentualnych zagrożeń, barier i problemów organizacyjnych związanych z systemem realizacji RPOWP 2014-2020, luk w przyjętym systemie realizacji oraz uzyskanie wskazówek, jakie działania naprawcze i usprawniające należy podjąć, by poprawić jego funkcjonowanie. 

Przedmiotowe badanie zostało wpisane do Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cały dokument dostępny jest w załaczniku poniżej

Pliki do pobrania

facebook