Dodana: 20 grudzień 2018 09:42

Zmodyfikowana: 20 grudzień 2018 09:42

Dotacje na zdrowie, energię odnawialną i kulturę

Koniec roku to czas wytężonej pracy w Regionalnym Programie Operacyjnym. W środę, 19 grudnia zostały podpisane kolejne umowy na dofinansowanie z RPOWP. Ich wartość to 2,6 mln zł, dofinansowanie z RPOWP wyniesie ponad 2 mln zł.

Ilustracja do artykułu info-02.jpg

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

realizuje projekt: Świadczenia realizowane w POZ ukierunkowane na problemy dorosłych i dzieci oraz usługi ambulatoryjne w SP ZOZ w Łapach jako główne ogniwo przesunięcia ciężaru opieki instytucjonalnej na rzecz rozwoju usług pielęgniarskich i lekarskich. Wartość projektu: 1,8 mln zł, dofinansowanie: 1,5 mln zł.

Projekt zakłada przebudowę parteru przychodni przy ul. Piaskowej w Łapach, kupno sprzętu i aparatury medycznej dla podstawowej opieki medycznej i poradni specjalistycznej oraz rehabilitacji domowej. Przychodnie zostaną również wyposażone w komputery. Inwestycja ma się przełożyć na kompleksowe leczenie pacjenta (świadczenia ambulatoryjne, POZ i rehabilitacja domowa) bez konieczności opieki instytucjonalnej.

Gmina Hajnówka

realizuje projekt: Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową. Wartość projektu: 371 tys. zł, dofinansowanie: 353 tys. zł.

Gmina rozbuduje i przebuduje budynek po byłej mleczarni na Klub Integracji Społecznej, w którym opiekę znajdą osoby w trudnej sytuacji: chore, biedne, bezrobotne.

Gminne Centrum Kultury w Dubinach

realizuje projekt: Rozwój potencjału Gminnego Centrum Kultury w Dubinach w zakresie kultywowania i ochrony dziedzictwa kultury niematerialnej poprzez zakup wyposażenia. Wartość projektu: 58,2 tys. zł, dofinansowanie: 43,5 tys. zł.

Gminne Centrum Kultury w Dubinach kupi zestaw nagłośnienia estradowego i scenę mobilną. Rozszerzy ofertę, poprowadzi warsztaty muzyczno-taneczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty drewniane z narzędziami dla dzieci i młodzieży. Poza tym będzie organizować więcej imprez kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców.

Hurtownia Artykułów Przemysłowych „FARMAL” Jerzy Włodkowski

realizuje projekt: Uruchomienie produkcji energii elektrycznej na bazie instalacji fotowoltaicznej. Wartość projektu: 234,6 tys. zł, dofinansowanie: 124 tys. zł.

Projekt polega na uruchomieniu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 32 kWp produkującej energię elektryczną ze słonecznej.

Gminny Ośrodek Kultury w Orli

realizuje projekt: Zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby zespołów folklorystycznych, celem kultywowania i zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego Gminy Orla. Wartość projektu: 59,6 tys. zł, dofinansowanie: 50 tys. zł.

Zostanie kupiony sprzęt nagłośnieniowy na potrzeby zespołów folklorystycznych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli.

(bl, oprac. at)

facebook