Dodana: 7 grudzień 2018 13:06

Zmodyfikowana: 7 grudzień 2018 13:06

Dotacje na odnawialne źródła energii i zajęcia w szkołach

W tym tygodniu zostały podpisane kolejne umowy na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu Gmina miejska Hajnówka.jpg

Jazon Spółka z o. o. Projekt: Energia z odnawialnych źródeł na potrzeby Jazon sp. z o. o

 

Firma zamontuje instalację fotowoltaiczną, która będzie produkowała energię elektryczną o mocy 99,76 kWp wykorzystując promieniowanie słoneczne. Energia zostanie wykorzystana na potrzeby własne firmy. Zmniejszy się również emisja zanieczyszczeń do atmosfery.

Wartość projektu: 500,1 tys. zł, dofinansowanie: 285 tys. zł.

 

Gmina Miejska Hajnówka. Projekt: Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka

 

Projekt przewiduje montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkół na terenie miasta Hajnówka oraz wpięcie ich w istniejące systemy instalacji. Zostaną wykonane dwie kompletne instalacje o łącznej mocy 80 kW. Wytworzona energia będzie wykorzystana na potrzeby szkół.

Wartość projektu: 481,7 tys. zł, dofinansowanie: 337 tys. zł.

 

Marek Danilewicz. Projekt: Przepis na sukces

 

Projekt jest adresowany do 38 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. autyzm, wady postawy, zaburzenia logopedyczne),  a także rozwój kompetencji zawodowych w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 10 nauczycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Niewodnicy Kościelnej. Nauczyciele wezmą udział w kursach, a  uczniowie w zajęciach terapeutycznych,  specjalistycznych, arteterapii, zajęciach korygujących wady postawy, logopedycznych, logorytmicznych, dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających dla uczniów zdolnych.

Wartość umowy: 339 tys. zł, dofinansowanie: 322 tys. zł.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa”. Projekt: Wykorzystanie energii odnawialnych źródeł na potrzeby własne Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa w Łomży

 

Inwestycja polega na modernizacji systemu podgrzewania wody oraz montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku wielorodzinnego przy ulicy Szmaragdowej 4 w Łomży. Budynek zarządzany jest przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Perspektywa” w Łomży. Projekt ma na celu zmniejszenie energochłonności energetycznej budynku oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Wartość projekt: 327,3 tys. zł, dofinansowanie: 194,7 tys. zł.

Gmina Drohiczyn. Projekt: Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyn

 

Projekt polega na kupnie i montażu instalacji służących do produkcji energii opartej na źródłach odnawialnych. W Zespole Szkół w Drohiczynie zostanie zamontowana  mikroinstalacja fotowoltaiczna wraz z termodynamicznym podgrzewaczem wody o mocy cieplnej 1,7 kW, w oczyszczalni ścieków w Drohiczynie mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 24,36 kWp, natomiast w stacji uzdatniania wody w Drohiczynie mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 23,2 kWp.

Wartość projektu: 555,5 tys. zł, dofinansowanie: 301 tys. zł.

Gmina Rajgród. Projekt: Instalacje OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród

 

Dzięki dotacji zostanie kupionych i zamontowanych 12 instalacji kolektorów słonecznych do podgrzania wody oraz 34 instalacji fotowoltaicznych do wytworzenia energii elektrycznej w domach mieszkańców.

Wartość projektu: 602,5 tys. zł, dofinansowanie: 342,5 tys. zł.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Getak’s” Spółka z o. o. Projekt: Elektrownie fotowoltaiczne w firmie „Getak’s”

 

Inwestycja polega na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 162 kW na dachach dwóch budynków firmy „Getak’s w Suwałkach. Wyprodukowana energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne, jedynie nadwyżki energii będą wprowadzane do sieci.

Wartość projektu: 778 tys. zł, dofinansowanie: 411 tys. zł.

Darekco PHUP Klaudia Paszkiewicz. Projekt: Inwestycje w odnawialne źródła energii przez Darekco PHUP Klaudia Paszkiewicz

 

Projekt dotyczy montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 19,14 kW oraz elektrowni o mocy 38,28 kW do produkcji energii elektrycznej oraz instalacji dwóch pomp ciepła do podgrzania wody w budynku przedsiębiorstwa w Augustowie. W efekcie przedsiębiorstwo zmniejszy koszty funkcjonowania i zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do atmosfery.

Wartość projektu: 429,3 tys. zł, dofinansowanie: 226,8 tys. zł

Przedsiębiorstwo „ANSAM II” Alicja Domańska. Projekt: Montaż hybrydowego układu OZE na potrzeby własne Przedsiębiorstwa „ANSAM II” Alicja Domańska

 

Projekt zakłada zakup i montaż hybrydowej instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na własne potrzeby o łącznej mocy 25,5 kW. Wykonana zostanie instalacja na biomasę (zrębki gałęzi z drzew liściastych i iglastych) i zamontowane  panele fotowoltaiczne. 

Wartość projektu: 244,7 tys. zł, dofinansowanie: 169 tys. zł.

Gmina Zambrów. Projekt: Poprawa jakości środowiska w Gminie Zambrów poprzez zagospodarowanie pokryć dachowych zawierających azbest

 

W ramach projektu zaplanowano odbiór z posesji mieszkańców gminy zdemontowanych pokryć dachowych zawierających azbest, ich transport oraz unieszkodliwienie poprzez składowanie na wysypisku.

Wartość projektu: 95 tys. zł, dofinansowanie: 74,7 tys. zł.

Wojciech Andrzejuk ANDREW. Projekt: Instalacja fotowoltaiczna w firmie ANDREW

 

Przedmiotem inwestycji instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku zakładu stolarskiego w Ogrodnikach o mocy nominalnej 10,4 kW.

Wartość projektu: 76,2 tys. zł, dofinansowanie: 40,2 tys. zł

Piotr Czuł Zakład Ślusarski. Projekt: Energia słoneczna w Zakładzie Ślusarskim Piotr Czuł

 

Przedmiotem inwestycji jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,8 kW na dachu budynku produkcyjno-usługowego, w którym przedsiębiorstwo prowadzi działalność. Instalacja posłuży do produkcji energii elektrycznej.

Wartość dofinansowania: 123,2 tys. zł, dofinansowanie: 75,1 tys. zł.

(oprac. at)

facebook