Dodana: 21 grudzień 2018 10:15

Zmodyfikowana: 21 grudzień 2018 10:28

Dom Litewski w Sejnach korzysta ze wsparcia z Programu Interreg V-A Litwa Polska

Fundacja im. bpa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski” w Sejnach (Polska) razem ze Wspólnotą wsi Meteliai „Między Dusia i Meteliai” (Litwa) przygotowały i wspólnie w 2018 r. realizowały projekt „Tu mieszkamy – tu wspólnie działamy” współfinasowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V - A Litwa – Polska. Głównymi beneficjentami projektu byli gorzej sytuowani, doświadczający nierówności społecznej starsi mieszkańcy Sejn i Meteliai oraz ich okolic.

Ilustracja do artykułu Dom Litewski w Sejnach korzysta ze wsparcia z Programu Interreg V-A Litwa Polska (9).jpg

Rok 2018 był bardzo pracowity. Zrealizowano wszystkie zadania zaplanowane w ramach projektu. Rezultaty projektu przedstawiono 26 października w Sejnach z udziałem przedstawicieli społeczności z Litwy, a spotkanie podsumowujące odbyło się 18 listopada w Meteliai z udziałem beneficjentów z Polski.

Podczas trwania projektu zrealizowano 18 różnych działań projektowych, w których wzięło udział ponad 700 osób. Aż 10 spośród 18 zaplanowanych działań to wspólne przedsięwzięcia, w których udział wzięło około 650 uczestników z Litwy i Polski.

Projekt rozpoczął się zimową imprezą integracyjną w Meteliai. Partnerzy z Liwy poprzedzili ją warsztatami plastyczno-technicznymi, podczas których powstały przepiękne maski karnawałowe. W kwietniu w Sejnach beneficjenci projektu brali udział w dwudniowych warsztatach rzemiosła. Na zajęciach uczestnicy różnymi metodami filcowali wełnę, zmierzyli się z rzeźbieniem w drewnie, wykonywali woskowe świece, poznali arkana pracy stolarza. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane w czerwcu warsztaty z architektury ogrodów i pielęgnowania sadów w Sejnach. W rezultacie uporządkowano, zazieleniono teren przy budynku „Domu Litewskiego” i dzięki temu powstało przyjazne miejsce spotkań partnerów. Piękne prace powstały podczas wspólnych warsztatów ceramicznych w Centrum Rzemiosła Tradycyjnego w Rudamina na Litwie. W lipcu uczestnicy projektu dowiedzieli się jak uprawia się lawendę i produkuje się olejki eteryczne, a w sierpniu poznali pracę rybaków i tajemnice dobrego wędzenia ryb.   Społeczność zamieszkała po obu stronach granicy polsko-litewskiej chętnie korzystała z różnych wspólnych form zajęć sportowo-rekreacyjnych. Swoją przygodę rozpoczęli od wspólnego rajdu rowerowego,  który rozpoczął się w Lazdijai na Litwie i zakończył w Polsce nad jeziorem Gaładuś, w miejscowości Burbiszki. Następnie swoją kondycję poprawili podczas spacerów z kijami Nordic Walking po Regionalnym Parku w Meteliai oraz wzdłuż jeziora Dusia. Dla wielu seniorów wielkim wyzwaniem był wspólny spływ kajakowy. Niektórzy z nich pierwszy raz w życiu płynęli kajakiem. Wspaniale do tego pasowała trasa między Maćkową Rudą a Wysokim Mostem na rzece Czarna Hańcza. Będąc w Maćkowej Rudzie, skorzystali z okazji i zwiedzili Galerię Andrzeja Strumiłły. Mieli również niepowtarzalną okazję rozmowy z samym mistrzem.    Równolegle do w/w wydarzeń, po polskiej stronie granicy w Sejnach i w Żegarach były systematycznie prowadzone  zajęcia muzyczne i teatralne. Dzięki nim powstał: spektakl „Raganius” wg opowiadania litewskiego prozaika V. Krėvė, nowy zespół litewskiej mniejszości narodowej „Galadusys”, oraz został wydany album CD w języku litewskim pn. „Maldos už mirusius pagal Seinų krašto tradiciją“ [„Modlitwy za zmarłych według tradycji Sejn i okolic”]. Partnerzy z Litwy przygotowali spektakl „U nas na wsi” (na podstawie opowiadań ludowych). Spektakle zaprezentowano w Sejnach i w Meteliai na spotkaniach podsumowujących projekt.  Partnerzy z Litwy wyremontowali swoją siedzibę w Meteliai.

Działania w ramach projektu zbliżyły obie społeczności, nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie. Obie społeczności nawzajem poznały kulturę, tradycje i przepiękne przygraniczne krajobrazy. Korzystając ze wspólnych doświadczeń i pracując pospołu, udało się osiągnąć cel projektu – zmniejszyć społeczne i kulturalne wykluczenie oraz polepszyć jakość życia mieszkańców wsi z okolic Sejn i Meteliai, a przede wszystkim wzmocnić więzi między organizacjami pozarządowymi, a społecznością, dla której działają. Po zakończeniu projektu partnerzy będą kontynuować współpracę.

Czas trwania projektu12 miesięcy (od 01.02.2018 do 31.01.2019)

Źródła dofinansowania:
Budżet projektu: 49 981,64 Euro
- w tym Fundacji (Polska): 20 480,35 Euro
- w tym partnera z Litwy: 29 501,29 Euro

Zachęcamy do obejrzenia załączonych zdjęć, dokumentujących działania w projekcie.

facebook