Dodana: 11 grudzień 2018 08:54

Zmodyfikowana: 11 grudzień 2018 08:54

Dofinansowanie z RPOWP. Zielona energia w firmach

W poniedziałek, 10 grudnia zostały podpisane kolejne umowy na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Siedem z nich zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w podlaskich firmach, a jeden projekt – wzrost aktywności zawodowej osób biednych i niepracujących.

Ilustracja do artykułu info-05.jpg

Beneficjent: „PLAMS” Bronisław, Krzysztof i Henryka Żłobikowscy Spółka Jawna

Tytuł projektu: Instalacja ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby Pensjonatu Poniatowskiego

Wartość projektu: 133,5 tys. zł

Dofinansowanie: 76 tys. zł

Projekt polega na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 21,46 kWp na dachu budynku Pensjonatu Poniatowskiego. Produkowana energia elektryczna będzie zużywana na potrzeby własne pensjonatu.

 

Beneficjent:  Aba Plus Murawscy s.c.

Tytuł projektu: Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz turbiny wiatrowej dla firmy ABA PLUS MURAWSCY S. C.

Wartość projektu: 154 tys. zł

Dofinansowanie: 87,7 tys. zł

Inwestycja polega na montażu instalacji fotowoltaicznej składającej się z 90 polikrystalicznych modułów PV o łącznej mocy generatora PV 25,2 kWp i 2 falowników oraz niewielkiej przydomowej mikroturbiny wiatrowej o łącznej mocy znamionowej 0,4 kWp.

 

Beneficjent: Chris Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz

Tytuł projektu: Zastosowanie OZE – ogniw fotowoltaicznych, jako źródła energii elektrycznej w Campie Serwy”

Wartość projektu: 239 tys. zł

Dofinansowanie: 106,9 tys. zł

Projekt polegać będzie na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp na terenie Campu w Serwach.

 

Beneficjent: ADROL Daniel Gosiewski

Tytuł projektu: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie ADROL Daniel Gosiewski

Wartość projektu: 1 mln zł

Dofinansowanie: 460 tys. zł

Inwestycja polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,76 kW oraz dwóch gruntowych geotermalnych pomp ciepła o mocy po 37,80 kW każda i jednej pompy powietrznej o mocy 11,2 kW.

 

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ”EDEN” Krystian Waszkuć

Tytuł projektu: Energia elektryczna i cieplna z oze na potrzeby firmy PHU ,,EDEN” Krystian Waszkuć

Wartość projektu: 187 tys. zł

Dofinansowanie: 106,7 tys. zł

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji OZE o mocy 0,0304 MWp, w tym instalacji fotowoltaicznej 0,0204 MWp i pompy ciepła 0,010 MWp. Dzięki temu firma będzie produkować energię elektryczną oraz cieplną na potrzeby własne z odnawialnych źródeł.

 

Beneficjent: BIATECH Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: „BIATECH Sp. z o. o. przyjazna środowisku poprzez wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej 12,18 kWp”

Wartość projektu: 72,6 tys. zł

Dofinansowanie: 35,4 tys. zł

Inwestycja zakłada budowę instalacji fotowoltaicznej umożliwiającej produkcję energii elektrycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych o mocy 12,18 kWp w miejscowości Zaścianki.

 

Beneficjent: MAZUREK S.C. Mirosław Mazurek Aldona Wierak

Tytuł projektu: Montaż instalacji do produkcji energii z OZE w budynku zakładu produkcyjnego Spółki MAZUREK S.C. Mirosław Mazurek Aldona Wierak

Wartość projektu: 150 tys. zł

Dofinansowanie: 97,9 tys. zł

Projekt polega na instalacji paneli fotowoltaicznych oraz turbiny wiatrowej na dachu zakładu produkcyjnego, która to będzie produkowała energię elektryczną na potrzeby własne firmy.

 

Beneficjent: COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

Tytuł projektu: Aktywny krok w stronę lepszych perspektyw

Wartość projektu: 499 530, 25 zł

Dofinansowane: 474,5 tys. zł

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 40 osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu działania Lokalnej Grupy Działania  Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska. Otrzymają one wsparcie doradców zawodowych, psychologów, wezmą udział w stażach i szkoleniach zawodowych.

„PLAMS” Bronisław, Krzysztof i Henryka Żłobikowscy Spółka Jawna

Tytuł projektu: Instalacja ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby Pensjonatu Poniatowskiego

Wartość projektu: 133,5 tys. zł

Dofinansowanie: 76 tys. zł

Projekt polega na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 21,46 kWp na dachu budynku Pensjonatu Poniatowskiego. Produkowana energia elektryczna będzie zużywana na potrzeby własne pensjonatu.

 

Beneficjent:  Aba Plus Murawscy s.c.

Tytuł projektu: Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz turbiny wiatrowej dla firmy ABA PLUS MURAWSCY S. C.

Wartość projektu: 154 tys. zł

Dofinansowanie: 87,7 tys. zł

Inwestycja polega na montażu instalacji fotowoltaicznej składającej się z 90 polikrystalicznych modułów PV o łącznej mocy generatora PV 25,2 kWp i 2 falowników oraz niewielkiej przydomowej mikroturbiny wiatrowej o łącznej mocy znamionowej 0,4 kWp.

 

Beneficjent: Chris Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz

Tytuł projektu: Zastosowanie OZE – ogniw fotowoltaicznych, jako źródła energii elektrycznej w Campie Serwy”

Wartość projektu: 239 tys. zł

Dofinansowanie: 106,9 tys. zł

Projekt polegać będzie na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp na terenie Campu w Serwach.

 

Beneficjent: ADROL Daniel Gosiewski

Tytuł projektu: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie ADROL Daniel Gosiewski

Wartość projektu: 1 mln zł

Dofinansowanie: 460 tys. zł

Inwestycja polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,76 kW oraz dwóch gruntowych geotermalnych pomp ciepła o mocy po 37,80 kW każda i jednej pompy powietrznej o mocy 11,2 kW.

 

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ”EDEN” Krystian Waszkuć

Tytuł projektu: Energia elektryczna i cieplna z oze na potrzeby firmy PHU ,,EDEN” Krystian Waszkuć

Wartość projektu: 187 tys. zł

Dofinansowanie: 106,7 tys. zł

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji OZE o mocy 0,0304 MWp, w tym instalacji fotowoltaicznej 0,0204 MWp i pompy ciepła 0,010 MWp. Dzięki temu firma będzie produkować energię elektryczną oraz cieplną na potrzeby własne z odnawialnych źródeł.

 

Beneficjent: BIATECH Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: „BIATECH Sp. z o. o. przyjazna środowisku poprzez wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej 12,18 kWp”

Wartość projektu: 72,6 tys. zł

Dofinansowanie: 35,4 tys. zł

Inwestycja zakłada budowę instalacji fotowoltaicznej umożliwiającej produkcję energii elektrycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych o mocy 12,18 kWp w miejscowości Zaścianki.

 

Beneficjent: MAZUREK S.C. Mirosław Mazurek Aldona Wierak

Tytuł projektu: Montaż instalacji do produkcji energii z OZE w budynku zakładu produkcyjnego Spółki MAZUREK S.C. Mirosław Mazurek Aldona Wierak

Wartość projektu: 150 tys. zł

Dofinansowanie: 97,9 tys. zł

Projekt polega na instalacji paneli fotowoltaicznych oraz turbiny wiatrowej na dachu zakładu produkcyjnego, która to będzie produkowała energię elektryczną na potrzeby własne firmy.

 

Beneficjent: COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

Tytuł projektu: Aktywny krok w stronę lepszych perspektyw

Wartość projektu: 499 530, 25 zł

Dofinansowane: 474,5 tys. zł

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 40 osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu działania Lokalnej Grupy Działania  Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska. Otrzymają one wsparcie doradców zawodowych, psychologów, wezmą udział w stażach i szkoleniach zawodowych.

(bl)

facebook