Dodana: 12 luty 2018 14:58

Zmodyfikowana: 12 luty 2018 14:59

Czy Podlaskie potrzebuje strategii energetycznej?

O tym dyskutowali dziś (12.02.) członkowie Grupy roboczej ds. efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii, która działa przy samorządzie województwa.

Ilustracja do artykułu P1450739.jpg

Strategia miałaby nakreślić najważniejsze cele i kierunki rozwoju energetyki w naszym regionie. 

Marszałek Jerzy Leszczyński powiedział, że taka strategia dałaby regionowi wizję w dziedzinie energetyki. Z kolei wicemarszałek Maciej Żywno stwierdził, że przygotowujemy się do nowej perspektywy funduszy UE, w której nacisk będzie kładziony na bezpieczeństwo, również energetyczne. Dlatego jest to dobry moment na rozpoczęcie prac nad tego typu dokumentem.

Uczestnicy spotkania rozmawiali o tym, co miałby zawierać dokument, tak by nie tylko odpowiadał polityce Unii Europejskiej czy rządu w tym zakresie, ale przede wszystkim uwzględniał rzeczywiste zwiększenie efektywności energetycznej w województwie podlaskim. Padły propozycje, żeby strategia uwzględniała zarówno rozwój energetyki konwencjonalnej, jak i opartej na OZE. 

Ostateczna decyzję dotyczącą opracowania dokumentu podejmie Zarząd Województwa Podlaskiego. Członkowie grupy wyrazili jednak chęć współpracy przy jego opracowaniu.

W skład Grupy roboczej ds. efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii wchodzą przedstawiciele uczelni, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, PGE, firm działających w branży OZE oraz samorządu województwa. Przewodniczącym jest prof. Piotr Banaszuk z Politechniki Białostockiej.  

 

facebook