Dodana: 23 styczeń 2019 10:53

Zmodyfikowana: 23 styczeń 2019 10:53

Caritas Archidiecezji Białostockiej pomoże osobom w trudnej sytuacji życiowej

Będzie to możliwe dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dziś, 23 stycznia, została podpisana umowa na realizację projektu „CIS szansą na zmianę”.

Ilustracja do artykułu caritas.jpg

Projekt został wybrany do dofinansowania w konkursie zorganizowanym przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Knyszyńska. Dlatego jest on skierowany do mieszkańców gmin należących do LGD, a zwłaszcza Supraśla, Czarnej Białostockiej i Wasilkowa, zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym czy długotrwale bezrobotnych.

W ramach projektu 20 osób zostanie objętych wsparciem w Centrum Integracji Społecznej prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Białostockiej. Dla każdego z uczestników zostanie opracowana indywidualna ścieżka udziału w projekcie i zakres wparcia, jakie otrzyma. Wszystko po to, by pomoc odpowiadała potrzebom i sytuacji, w jakiej znajduje się konkretna osoba.

Uczestnicy projektu mogą liczyć m.in. na wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, pracę z terapeutą uzależnień, warsztaty zawodowe. Przewidziane jest też zatrudnienie socjalne.

Caritas Archidiecezji Białostockiej prowadzi Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Czarna Białostocka od 2011 roku. Dzięki dotacjom z RPO realizuje podobne projekty, skierowane do mieszkańców m.in. gmin Michałowo i Juchnowiec Kościelny.

Wartość projektu „CIS szansą na zmianę” to 437,3 tys. zł. Dofinansowanie z RPOWP pokryje 414,4 tys. zł z tej kwoty.

 (is)

facebook