Dodana: 15 październik 2019 13:03

Zmodyfikowana: 15 październik 2019 13:03

Stypendia za najlepsze osiągnięcia w nauce

18 października o godz. 10.00 w sali konferencyjnej im. Krzysztofa Jakuba Putry UMWP w Białymstoku, odbędzie się gala, na której 51 najlepszych uczniów z regionu, otrzyma stypendia w wysokości 4 000 zł za szczególne osiągnięcia w nauce.

Ilustracja do artykułu IMG_4771.JPG

Zespół d/s przyznawania stypendiów wziął pod uwagę następujące olimpiady z roku szkolnego 2018/2019, uwzględnione w wykazach, ogłoszonych przez Ministra Edukacji Narodowej:

- olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,

- olimpiady tematyczne, których laureaci i finaliści są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

a w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjów także konkursy i olimpiady, o których mowa w załącznikach:

- 1-2 do zarządzenia Nr 16/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego

2019 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020, w województwie podlaskim,

- 1-2 do zarządzenia Nr 17/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego

2019 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020, w województwie podlaskim.

 

Lista stypendystów już wkrótce na naszej stronie internetowej.

 

U W A G A

Prosimy o dostarczenie na galę oświadczenia do celów podatkowych i ubezpieczeniowych, które zostało dołączone do zaproszenia na uroczystość.

Oświadczenie jest obligatoryjne do wypłaty środków na rachunek stypendysty.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook