Dodana: 19 grudzień 2013 11:16

Zmodyfikowana: 18 styczeń 2016 15:38

Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego

Zarząd Województwa Podlaskiego swoim wsparciem objął młodą kadrę naukową, przyznając 88 stypendiów doktoranckich w ramach projektu „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego”. Projekt był w 85% współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w 7,5% z budżetu państwa, a 7,5% stanowią środki budżetu Województwa Podlaskiego.

Stypendia adresowano do doktorantów zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego specjalizujących się w kierunkach matematyczno-przyrodniczych i ścisłych. Doktoranci, którym przyznano stypendia otrzymywali je przez okres 12 miesięcy w kwocie 3500 zł miesięcznie.

Dodatkowo, część stypendystów (38 osób), na podstawie złożonych wniosków, otrzymała dodatkowe środki w postaci „Indywidualnego Wsparcia Towarzyszącego”, które posłużyło komercjalizacji rozwiązań naukowych powstających w ramach prowadzonych przez nich badań. Kwota „Indywidualnego Wsparcia Towarzyszącego” wypłacanego jednorazowo wynosiła maksymalnie 25 000 zł. Wsparcie to zostało wykorzystywane, m.in., na budowę prototypów urządzeń, zakup specjalistycznych części, materiałów i odczynników, uzyskiwanie patentów, udział w targach branżowych, a także na prowadzenie kampanii marketingowych zwiększających szanse na komercyjne wdrożenie rozwiązań opracowywanych w ramach prac doktorskich w przemyśle i w gospodarce regionu.

Stypendystów w czasie realizacji projektu zobowiązano do podpisania umów oraz listów intencyjnych o współpracy z firmami z terenu województwa podlaskiego oraz udziału w konferencjach naukowych i ogłaszania publikacji naukowych.

Pliki do pobrania

facebook