Dodana: 18 październik 2019 15:02

Zmodyfikowana: 23 listopad 2020 13:02

51 najlepszych uczniów z regionu otrzymało stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce

Laureaci to uczniowie podlaskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Każdy z nich otrzyma stypendium w wysokości 4 000 zł. Specjalne certyfikaty potwierdzające przyznanie nagrody najlepsi podlascy uczniowie odebrali w piątek (18.10) podczas Gali stypendialnej. Wręczali je wicemarszałek Stanisław Derehajło i członkowie zarządu Wiesława Burnos i Marek Malinowski

Młode dziewczęta i chłopcy stojący w dwóch rzędach z dyplomami w rękach

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznaje stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce od 2016 roku. To nagroda za codzienny trud oraz wybitne rezultaty  – średnią ocen minimum 5,00 oraz zdobyte laury w zmaganiach konkursowych na szczeblach wojewódzkim,  ogólnopolskim, a nawet  międzynarodowym.

W tym roku  ubiegających się o stypendium było 119 uczniów. Do nagrody rekomendowano 51 osób – najlepszych podlaskich uczniów w roku szkolnym 2018/2019.

- Musieliście spełnić ścisłe i bardzo wymagające kryteria, aby otrzymać to stypendium – gratulując laureatom podkreślał Marek Malinowski odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za edukację. Marszałek Malinowski życzył też młodzieży podejmowania w przyszłości dobrych decyzji zawodowych. - Nie jest ważne jaki zawód się wykonuje, ważne aby być w nim fachowcem, aby dążyć do doskonałości  - mówił.  
- Wytyczajcie sobie szlaki, którymi nikt wcześniej nie podążał  - dodała marszałek Wiesława Burnos.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2018/2019 to 4 tys. zł. Stypendium obejmuje okres 10 miesięcy nauki w poprzednim roku szkolnym i wypłacane jest jednorazowo.

W tym roku najwięcej stypendiów przyznano uczniom z Białegostoku i powiatu białostockiego – otrzymały je 34 osoby – m.in. Michalina Anikiej i Magdalena Alifier z II Liceum Ogólnokształcącego.

- Pieniądze ze stypendium zamierzam przeznaczyć na zakup laptopa i materiałów potrzebnych do nauki – mówi Michalina, laureatka olimpiad i konkursów z języka angielskiego. Podobne plany ma Magdalena Alifier, która może się poszczycić średnią 6,0, ale też osiągnięciami w konkursach językowych (angielski, niemiecki i polski), a także biologicznych i geograficznych.

Stypendia otrzymało też czterech uczniów z Bielska Podlaskiego i powiatu bielskiego 4 osoby, dwie  osoby z powiatu hajnowskiego i Hajnówki, czterech uczniów szkół łomżyńskich, trzy osoby z Wysokiego Mazowieckiego i cztery osoby z Suwałk i powiatu suwalskiego.

W uroczystej Gali wręczenia stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce wzięli również udział  nauczyciele i opiekunowie laureatów, przedstawicielka  Podlaskiego Kuratorium Oświaty Małgorzata Lipińska i radny wojewódzki, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji Kultury Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Podlaskiego Igor Łukaszuk .

Uroczystość uświetnił występ Julii Borowik uczestniczki The Voice Kids i stypendystki marszałka w dziedzinie artystycznej.

W załączeniu pełna lista stypendystów za osiągniecia w nauce za rok 2018/2019

 

em/ak

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook