Dodana: 2 czerwiec 2020 15:52

Zmodyfikowana: 3 czerwiec 2020 08:37

Politechnika Białostocka rekrutuje na studia

Ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Białostockiej (PB). Na sześciu wydziałach uczelnia przygotowała łącznie 2081 miejsc.

Ilustracja do artykułu Rekrutacja 2020.png

Na studiach stacjonarnych Politechnika Białostocka przygotowała 2081 miejsc. Największe limity przyjęć – od 300 do 120 osób – mają kierunki: informatyka, budownictwo, logistyka oraz mechanika i budowa maszyn. Link do pełnej listy kierunków.

Zapisy chętnych odbywają się wzorem lat poprzednich. Pierwszym etapem jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), wniesienie opłat, przystąpienie do egzaminu z rysunku na kierunki, na których jest on wymagany. Po zakwalifikowaniu na wybrany kierunek, kandydaci przynoszą osobiście komplet dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

Egzaminy wstępne na kierunki: architektura, architektura wnętrz oraz grafika, odbędą się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Terminy tegorocznej rekrutacji

Rejestracja i zapisy w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów potrwają do 13 sierpnia (Uwaga! Do 27 lipca w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: architektura, architektura wnętrz, grafika). Ostateczną listę kandydatów przyjętych na studia poznamy 2 września br.  

Rejestracja chętnych do podjęcia studiów w trybie niestacjonarnym rozpocznie się 3 września. Szansę będzie miało wtedy 1060 kandydatów. Bieżące informacje - link do strony PB.

Dni Otwarte Online Politechniki Białostockiej

Warto obejrzeć również materiały filmowe, które powstały podczas Dni Otwartych Online Politechniki Białostockiej. Są tam rozmowy z przedstawicielami wszystkich wydziałów uczelni o poszczególnych kierunkach studiów, perspektywach zatrudnienia absolwentów, atmosferze na studiach i szansach dołączenia do ludzi z pasją ze studenckich kół naukowych. Krok po kroku omówiona została też rekrutacja na studia. 

Więcej informacji:

źródło: Politechnika Białostocka
oprac. Anna Augustynowicz

facebook