Dodana: 16 kwiecień 2019 14:05

Zmodyfikowana: 16 kwiecień 2019 14:10

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań z zakresu edukacji 2019

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu 16 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę Nr 35/486/2019 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2019 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Ilustracja do artykułu Niezbednik-w-nauce-tablica-szkolna.jpeg

Lista zadań, na realizację których przyznano dotacje, stanowi załącznik do ww. uchwały.

W konkursie zostały złożone 23 oferty. Dwie z nich nie spełniły wymogów formalnych. Ocenie merytorycznej poddano zatem 21 ofert. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 442 498 zł.

Po zapoznaniu się z protokołem posiedzenia komisji konkursowej, Zarząd Województwa Podlaskiego zdecydował o dofinansowaniu dziewięciu zadań publicznych na łączną kwotę 80 000 zł.

Lista poniżej

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook