Dodana: 25 listopad 2020 18:00

Zmodyfikowana: 20 styczeń 2021 10:11

Prawie 1,5 mln zł dotacji na projekty edukacyjne

Ponad 560 uczniów i 77 nauczycieli dwóch białostockich szkół podstawowych weźmie udział w projektach realizowanych ze środków unijnych. Umowy o dofinansowanie podpisał we wtorek (24.11) marszałek Artur Kosicki. Beneficjentem obu projektów jest Miasto Białystok.

Marszałek Artur Kosicki siedzi przy biurku w masce i podpisuje dokumenty

- Przekazujemy kolejne pieniądze Miastu Białystok na realizację projektów edukacyjnych. Naszym celem jest wspieranie samorządów w zapewnieniu młodym ludziom, ale też ich nauczycielom możliwości rozwijania swoich umiejętności i kompetencji. Ważne jest też zapewnienie placówkom edukacyjnym odpowiedniego wyposażenia, które pozwoli na realizowanie nowoczesnych metod nauczania – podkreślił marszałek Artur Kosicki. - Ta pomoc jest szczególnie ważna w czasie pandemii, kiedy niektóre samorządy, tak jak właśnie Miasto Białystok, mają poważne problemy budżetowe.

Grafika z informacją o dotacji.

„Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności”

To nazwa projektu, który zostanie zrealizowany przez Szkołę Podstawową Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku. Jego wartość to ponad 1,2 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi ponad 1,1 mln zł.

W projekcie weźmie udział 340 uczniów oraz 47 nauczycieli tej szkoły. W planach jest realizacja zajęć rozwijających i koła naukowego dla zdolnych uczniów, zajęć wyrównujących dysproporcje edukacyjne, pomoc stypendialna dla najzdolniejszych, a także liczne konkursy, wyjścia, wycieczki edukacyjne, które mają na celu pobudzenie u uczniów inicjatywności i nauczenie ich pracy w zespole.

W ramach projektu do nauczania przedmiotowego włączone zostaną tzw. narzędzia TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne), a do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zastosowane zostaną nowe metody terapii: Biofeedback i Tomatis.

Kadra nauczycielska otrzyma wsparcie z przeznaczeniem na udział w szkoleniach i studiach podyplomowych w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami. Projekt będzie realizowany do końca lipca 2022 r.

Zajęcia i doposażenie bazy techno-dydaktycznej

Drugi z projektów zostanie zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku. Różnego rodzaju zajęciami objętych ma być 228 uczniów tej placówki, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Planuje się m.in. zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych, dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia dla uczniów zdolnych, czy warsztaty z przedsiębiorczości.

Na wsparcie w ramach projektu mogą też liczyć nauczyciele. Trzydziestu z nich zyska szansę na podniesienie swoich kompetencji zawodowych poprzez szkolenia z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i studia podyplomowe. Pieniądze pozwolą także uzupełnić posiadane przez szkołę pomoce dydaktyczne oraz sprzęt informatyczny. Projekt ma się zakończyć w lipcu przyszłego roku.

Wartość projektu to ponad 414 tys. zł. Dofinansowanie z funduszy UE wynosi niespełna 373 tys. zł.

Oba projekty są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

tekst: Małgorzata Sawicka, fot. Mateusz Duchnowski

 

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook