Dodana: 8 listopad 2018 11:00

Zmodyfikowana: 3 lipiec 2020 09:34

Dotacje z budżetu województwa na realizację w 2018 roku zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu 27 kwietnia 2018 r. podjął uchwałę Nr 289/4092/2018 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Ilustracja do artykułu teach-1968076_1920.jpg

Lista zadań na realizację których przyznano dotacje jest zapisana w załączniku do uchwały Nr 289/4092/2018 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

W konkursie wpłynęło 29 ofert, z czego 2 nie spełniły wymogów formalno-prawnych. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 340 849,50 zł.

Po zapoznaniu się z protokołem posiedzenia komisji konkursowej, Zarząd Województwa Podlaskiego zdecydował o dofinansowaniu dziewięciu zadań publicznych na łączną kwotę 80 000 zł.

Lista poniżej

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook