Dodana: 19 luty 2008 11:01

Zmodyfikowana: 12 styczeń 2016 11:46

Placówki doskonalenia nauczycieli

Placówki doskonalenia nauczycieli prowadzą działania inicjujące podnoszenie jakości pracy placówek oświatowych, organizują szkolenia dla nauczycieli, kadry kierowniczej, doradców metodycznych, organów nadzorujących i prowadzących szkoły. Ofertę edukacyjną realizują poprzez kursy doskonalące, kwalifikacyjne, nadające uprawnienia, ofertę warsztatową, sieci współpracy i samodokształcania, konferencje, seminaria oraz konsultacje indywidualne.

Wszystkie ośrodki doskonalenia nauczycieli, których organem jest Samorząd Województwa Podlaskiego, posiadają akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty.

facebook