Dodana: 10 wrzesień 2019 15:19

Zmodyfikowana: 10 wrzesień 2019 15:19

WUP i PB zapraszają do konkursu „Organizacja ucząca się”

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oraz Politechnika Białostocka zapraszają pracodawców z województwa podlaskiego do udziału w piątej edycji konkursu "Organizacja ucząca się 2019". Dzisiaj (5 września) w Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB odbyła się konferencja prasowa z udziałem dyrektor WUP Janiny Mironowicz oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania PB dr hab. inż. Joanny Ejdys, prof. PB.

Ilustracja do artykułu 2019_09_05 konf Organizacja uczaca sie WIZ PB WUP (1).JPG

Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w trzech kategoriach: mikro i małe przedsiębiorstwa (zatrudnienie do 49 pracowników), średnie i duże przedsiębiorstwa (zatrudnienie od 50 pracowników), sektor publiczny.

 

Celem konkursu jest promowanie pracodawców z województwa podlaskiego, którzy inwestują w rozwój kompetencji pracowników, są zorientowani  na zarządzanie wiedzą i wyróżniają się m.in. strategią personalną, kulturą organizacyjną, realizują inwestycje służące wzrostowi efektywności swej organizacji, jednocześnie wspierając uczenie się pracowników i partnerów biznesowych.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do 31 października do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który podlegać będzie ocenie kapituły konkursowej. Kapituła zwraca uwagę na to, czy w organizacji zatrudniona jest osoba odpowiedzialna za sprawy personalne, czy istnieje plan szkoleń oraz system motywacyjny i system oceny okresowej pracowników. Punktowany jest plan rozwoju pracowników, jasno określony system wynagradzania oraz analiza efektów inwestowania w szkolenia i rozwój. W formularzu konkursowym są także pytania dotyczące korzystania w latach 2018-2019 ze środków na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Europejskiego Funduszu Społecznego czy innych źródeł. Opisane powinny być także metody i sposoby dzielenia się wiedzą w organizacji.

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania PB dr hab. inż. Joanna Ejdys zwraca uwagę: Prosimy przedstawicieli firm o wskazanie dobrych praktyk, które sprawiają, że pracownicy doskonalą się, a przez to rozwija się cała organizacja. Za tę część można uzyskać najwięcej punktów, bo 100. Za każdą dobrą praktykę przyznajemy 10 punktów. Każda osoba, która podnosi swoją wiedzę, kompetencje, w dłuższej perspektywie wpływa też na rozwój organizacji. Pracownicy, którym dajemy możliwość rozwijania się, czują się bardziej zaangażowani, są skłonni do współpracy i wykonują dobrą pracę dla swojej organizacji.

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się podczas uroczystej gali na początku 2020 roku. Wojewódzki Urząd Pracy i Wydział Inżynierii Zarządzania PB przygotują laureatom specjalne szkolenia.

 

Liczę na to, że przedsiębiorcy z naszego województwa będą licznie uczestniczyć w tym konkursie. Na aplikacje czekamy do końca października - mówiła podczas dzisiejszej konferencji prasowej Janina Mironowicz - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy i wskazywała możliwości pozyskania dofinansowania na szkolenia i kursy. WUP ma w swoim portfelu środki Europejskiego Funduszu Społecznego i tych pieniędzy jest jeszcze sporo. Będziemy rozpoczynać kolejny nabór wniosków, który dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Nabór rozpocznie się już 16 września i do wykorzystania jest kwota ponad 3 mln złotych.

 

W sumie blisko 42 mln zł przeznaczonych zostało na tego typu działania w ramach projektu "Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim". Projekt realizowany jest  przez WUP w Białymstoku (działanie 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego). Do tej pory wykorzystana została połowa tej kwoty. Usługa rozwojowa ma na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorstw i ich pracowników. Do tej pory z możliwości dofinansowania  szkoleń, kursów, studiów skorzystało prawie 650 przedsiębiorstw oraz około 4100 pracowników w tych organizacjach.

 

W Bazie Usług Rozwojowych znajdują się także studia podyplomowe oferowane przez Politechnikę Białostocką - w sumie uczelnia przygotowała teraz 25 różnych kierunków, wśród nowości znalazły się m.in. cyberbezpieczeństwo i coaching w edukacji.

 

Szczegółowe informacje  dotyczące konkursu "Organizacja ucząca się" i regulamin: http://wupbialystok.praca.gov.pl/441  

Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Podlaskiego, Rektor Politechniki Białostockiej, Podlaskie Forum Gospodarcze. 

Formularz zgłoszeniowy można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok.

 

źródło: rzecznik PB

facebook