Dodana: 18 maj 2016 19:09

Zmodyfikowana: 19 maj 2016 14:30

Współczesne trendy e-edukacji czyli Podlaska Platforma Edukacyjna (video)

Wdrażanie e- dziennika, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci, a także o tym co nowego w Podlaskiej Platformie Edukacyjnej – to główne tematy spotkania zorganizowanego przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego i Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Konferencja ph. „Współczesne trendy e-edukacji” odbyła się 18 maja w Uniwersyteckim Centrum Kultury UwB .

Ilustracja do artykułu platforma edukacyjna-6.jpg

FOTORELACJA

Do udziału zaproszono nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół , a także przedstawicieli firm współpracujących przy tworzeniu PPE.
Wśród zaproszonych gości byli również Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, odpowiedzialny za edukację Członek Zarządu Bogdan Dyjuk i wicemarszałek Anna Naszkiewicz, nadzorująca m.in. projekty informatyczne.

- Województwo podlaskie w sferze edukacji ma się znakomicie – mówił marszałek Jerzy Leszczyński witając gościA funkcjonująca od ponad pół roku  Podlaska Platforma Edukacyjna , to dowód na to, że potrafimy wykorzystywać w procesie kształcenia dzieci i młodzieży narzędzia, jakie nam daje nowoczesna technika – dodał.

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk podkreślał, że choć sam proces dydaktyczny odbywa się z wykorzystaniem często tych samych metod, które funkcjonują od wielu lat, to zmieniająca się  rzeczywistość wymaga stosowania nowych środków dydaktycznych.
 
-Wchodzą nowe narzędzia  i chcemy wykorzystać je z jak największym pożytkiem dla lokalnej społeczności – mówił Bogdan Dyjuk.


To już kolejne spotkanie  dotyczące funkcjonowania Podlaskiej Platformy Edukacyjnej, w którym udział biorą zarówno przedstawiciele instytucji oferujących platformę jak i pedagodzy, nauczyciele, dyrektorzy szkół .
 Bogdan Dyjuk podkreślał, że wspólne spotkania instytucji oferujących usługi e –edukacji i  środowiska nauczycielskiego są konieczne do tego, aby platforma rozwijała się .
- Bez opinii i głosów praktyków czyli Państwa, to narzędzie nie będzie w pełni wykorzystane – mówił marszałek Dyjuk.

Znaczenie nowoczesnych narzędzi w edukacji i rolę środowiska pedagogów w rozwijaniu platformy  podkreślała Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Anna Naszkiewicz. Zarząd Województwa Podlaskiego powierzył zadanie wdrażania PPE wojewódzkim placówkom doskonalenia nauczycieli: CEN Białystok, CEN Suwałki, ODN Łomża, BP Łomża.
Powołano także wojewódzkiego Koordynatora PPE. Został nim  wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Zdzisław Babicz.


Jednym z narzędzi oferowanych przez PPE jest dziennik elektroniczny .Wszystkie szkoły podległe 121 samorządom województwa  mogą korzystać z e-dziennika nieodpłatnie. Jak podkreśla dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP Agnieszka Aleksiejczuk , to narzędzie cieszy się coraz większym zainteresowaniemPodlaska Platforma Edukacyjna to przede wszystkim działania nauczycieli i ludzi związanych z oświatą. Konferencja była okazją do wyróżnienia i nagrodzenia  tych pedagogów i instytucje, którzy nowoczesne narzędzia dydaktyczne  stosują w swojej pracy.

Nagrody i wyróżnienia w konkursie „Nowatorska lekcja z WBTEXPRESS” otrzymali nauczyciele z podlaskich szkół: I miejsce - Zbigniew Kazimierowicz, Liceum Ogólnokształcące Sokółka, II miejsce - Jan Falkowski, Zespół Szkół w Wyszkach, III miejsce - Wioletta Gołaszewska, Zespół Szkół w Poświętnem.
Wyróżnienia  - Anna Mikuć, Katarzyna Kruglicz, Walentyna Odzijewicz i Alicja Samsonowicz.

Nagrody Edukacyjne Oddziału Podlaksiego Towarzystwa Informatycznego:  

Kategoria indywidualna:

Nagrodę Edukacyjną otrzymał Ireneusz Bujnowski z I LO w Białymstoku

Wyróżnienia przyznano Janowi Chomikowi, Barbarze Kołcz, Michałowi Niedźwieckiemu, Jarosławowi Raciborskiemu  i Annie Rybak.

Kategoria instytucjonalna:

Nagrodę Edukacyjną otrzymała Fundacja CodrDojo Polska – prezes Kamil Sijko

Wyróżnienia:

Szkoła Podstawowa w Borkowie ( dyrektor Dariusz Wojciech Przestrzelski ) i Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku dyrektor Anna Niczyporuk).

Nagrodę Edukacyjną otrzymała Fundacja CodrDojo Polska

Podczas spotkania poruszano także tematy związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w sieci i cyberprzestępczości.

Warto przypomnieć, że nieodpłatnie z elektronicznego dziennika, platformy e-learningowej oraz oprogramowania WBTExpress, mogą korzystać wszystkie szkoły podległe 121 jednostkom samorządu terytorialnego, które brały udział w projekcie, w zakresie edukacji. Wniosek szkoły składają do organu prowadzącego – czyli jednostki administracji samorządowej.

Dodatkowo, również nieodpłatnie, z platformy e-learningowej mogą korzystać wszystkie szkoły i instytucje działające na rzecz edukacji w woj. podlaskim które zgodzą się nieodpłatnie udostępniać na niej wszystkie materiały e-learningowe . Wniosek należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.Statystyki

Łącznie, w okresie realizacji projektu, e-dziennik uruchomiono w 125 szkołach, a po zakończeniu projektu dołączyły kolejne i na chwilę obecną jest ok 140 szkół.
- Z otrzymanych informacji wynika, że do uruchomienia e-dziennika w ramach licencji zakupionych „z projektu” planują dołączyć kolejne 63 szkoły, w tym  31 z Białegostoku – podają pracownicy departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP –Na  koniec kwietnia 2016 statystyki dotyczące  e-dziennika  wskazują odwiedziny 51 168 niepowtarzalnych użytkowników, 270 675 sesji oraz 368 401 odsłon pojedynczych stron.

Konkurs i popularyzacja platformy

Konkurs „Nowatorska lekcja z WBTExpress” przeprowadzono aby rozpowszechnić informacje o Podlaskiej Platformie Edukacyjnej i motywować nauczycieli do tworzenia elektronicznych materiałów dydaktycznych, z wykorzystaniem aplikacji WBTExpress.

Szkolenia dla nauczycieli

Także w celu popularyzacji narzędzi PPE, rozpoczęty został kaskadowy system szkoleń: w kursach z zakresu wykorzystania WBTExpressa, platformy e-learningowej uczestniczyli konsultanci z placówek doskonalenia nauczycieli, którzy aktualnie w miarę możliwości prowadzą kolejne szkolenia dla nauczycieli z regionu.

Zapraszamy do odwiedzenia  Podlaskiej Platformy Edukacyjnej : www.ppe.wrotapodlasia.pl

 

facebook