Dodana: 2 wrzesień 2019 09:43

Zmodyfikowana: 2 wrzesień 2019 09:45

Witaj szkoło. 4,6 mln uczniów rozpoczyna dziś nowy rok szkolny

Dla 4,6 mln uczniów z blisko 24 tys. szkół i placówek oświatowych w kraju w poniedziałek, 2 września, rozpoczyna się rok szkolny 2019/2020 r. W naszym regionie pierwszy dzwonek usłyszy dziś prawie 135 tys. uczniów.

Dwoje dzieci pochylonych nad zeszytem. Jedno z długopisem w dłoni.
  • 3 mln uczniów rozpocznie naukę w szkołach podstawowych.
  • W szkołach ponadpodstawowych – ok. 1,5 mln uczniów.
  • Ok. 220 tys. słuchaczy w szkołach policealnych, a w szkołach dla dorosłych ok. 142 tys.

Poniedziałek, 2 września br. to również pierwszy dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla około 1,4 mln dzieci w wieku 3-6 lat w ponad 22 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Nowa podstawa kształcenia

Od września rozpocznie się wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego do szkół ponadpodstawowych, jak i nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Począwszy od 1 września 2019 r. we wszystkich klasach pierwszych/semestrach pierwszych szkół prowadzących kształcenie zawodowe (branżowych szkół I stopnia, pięcioletnich techników, klas dotychczasowych czteroletnich techników oraz szkół policealnych) będzie obowiązywała nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego.

Zmiany też będą dotyczyły nauczycieli. Znika obowiązek oceniania nauczyciela raz na pięć lat, a system awansu zawodowego wraca do stanu sprzed września 2018 r. Zmieniają się przepisy dotyczące kształcenia nauczycieli, doskonalenia i doradztwa metodycznego. Od 1 września wzrosną też wynagrodzenia nauczycieli.

za: MEN
oprac. aa
fot. pixabay

facebook