Dodana: 11 czerwiec 2019 10:11

Zmodyfikowana: 11 czerwiec 2019 10:11

Uroczysta gala konkursu ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży’’

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela zaparsza na uroczystą galę podsumowującą II edycję wojewódzkiego konkursu poetyckiego - już 12 czerwca o godz. 12:00 w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej.

Ilustracja do artykułu plakat-konkursIPN.jpg

Na tegoroczną edycję wpłynęły 72 prace uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Oceny prac dokonali: przewodniczący Komisji: dr Paweł Warot, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN – KŚZpNP w Białymstoku, członkowie: dr hab. Anna Nosek z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Janusz Taranienko, poeta, pisarz, krytyk literacki, Marta Danilczyk, nauczyciel języka polskiego w VI LO w Białymstoku, sekretarz: Jolanta Brzozowska, pracownik Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku, sekretarz: Urszula Gierasimiuk, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku.

Prace zostały ocenione według następujących kryteriów: treść zgodna z tematyką oraz faktami historycznymi, poprawność językowa, ogólny wyraz artystyczny, twórczy sposób ujęcia tematu, dobór materiału źródłowego oraz oryginalność. Lista 16 osób zakwalifikowanych do finału II edycji konkursu została opublikowana na stronie: link do strony

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918–1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego. Dodatkowo do wiersza należało dołączyć autorski komentarz odnoszący się do materiału źródłowego (np. fotografii, dokumentu, wspomnienia, listu pochodzącego z domowych zbiorów, archiwów, ogólnodostępnej literatury lub portali internetowych), który stał się inspiracją do powstania utworu. Konkurs jest nie tylko formą popularyzacji historii Polski, ale również utrwala pamięć o losach Polaków i ich wkład w dążenie do odzyskania wolności i niepodległości oraz budowę suwerennego państwa w latach 1918–1989. Jego celem jest kształtowanie wśród młodych ludzi świadomych postaw obywatelskich, przywiązania do historii, tradycji narodowych, języka ojczystego oraz budowanie tożsamości narodowej i regionalnej, a także propagowanie wartości patriotycznych.

Gali towarzyszyć będą także następujące wydarzenia:

- prezentacja publikacji Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży. Antologia wierszy konkursowych (wydawnictwo zawiera wiersze laureatów I i II edycji konkursu z lat 2018-2019)

- prezentacja prac plastycznych uczniów Liceum Plastycznego im. A. Grottgera w Supraślu (nagrodzone wiersze były inspiracją do powstania prezentowanych prac plastycznych, które zilustrowały antologię).

Honorowy patronat nad konkursem sprawują Wojewoda Podlaski oraz Podlaski Kurator Oświaty. Patronat medialny: Radio Białystok i Ośrodek Telewizji Polskiej w Białymstoku.

mat. IPN/red.art

facebook