Dodana: 18 czerwiec 2019 14:56

Zmodyfikowana: 18 czerwiec 2019 15:33

Uczniowie szkół zawodowych rozwiną skrzydła dzięki RPO

Sześć projektów dotyczących kształcenia zawodowego otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości ponad 5 milionów złotych. Taką decyzję podjął Zarząd Województwa Podlaskiego na poniedziałkowym (17.06 br.) posiedzeniu.

Ilustracja do artykułu młodzież zespołuszkół w Ostrożanach.jpg

Trzy z sześciu dofinansowanych projektów zrealizuje firma OPTIMA. Pierwszy zakłada zorganizowanie staży zawodowych dla 43 uczniów Policealnej Szkoły Akademii Sukcesu w Suwałkach. Wsparcie będą mogli otrzymać uczestnicy kształcący się w takich specjalnościach jak – opiekun medyczny, technik BHP, technik administracji. Przeszkolonych zostanie także trzech nauczycieli. Wartość projektu: 451 tys. zł. Dofinansowanie z RPOWP: 429 tys. zł.

Drugi projekt firmy OPTIMA zakłada udzielenie staży zawodowych dla 43 uczniów Policealnej Szkoły Administracji Akademia Sukcesu w Białymstoku w kierunkach – opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych, technik rachunkowości, florysta. Trzech nauczycieli przejdzie szkolenia. Wartość projektu: 451 tys. zł. Dofinansowanie z RPOWP: 429 tys. zł.

Kolejny, trzeci projekt adresowany jest do 80 uczniów Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Białymstoku, Policealnej Szkoły Opieki Medycznej ŻAK w Białymstoku oraz czterech nauczycieli kształcenia zawodowego. Uczestnicy rozwiną skrzydła dzięki stażom zawodowym w takich kierunkach jak technik usług kosmetycznych, technik rachunkowości, technik administracji, florysta, opiekun medyczny. Wartość projektu: 908 tys. zł. Dofinansowanie z RPOWP: 862 tys. zł.

Staże, kursy i szkolenia zawodowe

Firma Meritum pomoże 81 uczniom Policealnej Szkoły Zawodowej Meritum w Białymstoku, którzy będą kształcić się w takich specjalnościach jak – technik usług fryzjerskich i technik usług kosmetycznych. Przewidzianą formą wsparcia są staże zawodowe u pracodawców i kursy specjalistyczne u przedsiębiorców. Wartość projektu: 444 tys. zł. Dofinansowanie z RPOWP: 421 tys. zł.

Powiat Siemiatycki podniesie jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach. Wsparcie otrzyma 165 uczniów placówki, którzy skorzystają z zajęć rozwijających kompetencje potrzebne na rynku pracy. Będą to szkolenia i staże zawodowe i zajęcia wyrównujące braki w edukacji uczniów. Szkoła zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Wartość projektu: 2 mln zł. Dofinansowanie z RPOWP: 1,9 mln zł.

Ostatni projekt zrealizuje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Będzie prowadzony w Technikum Programistycznym InfoTech w Białymstoku. Podniesione zostaną kompetencje i kwalifikacje zawodowe 100 uczniów i 15 nauczycieli. Uczestnicy wezmą udział w stażach zawodowych u pracodawców z branż wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje. Wartość projektu: 1,3 mln zł. Dofinansowanie z RPOWP: 1,2 mln zł.

kg/red.art

Fot. Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach - link do strony: https://zsrostrozany.edupage.org/news/#

 

facebook